Grad Sarajevo uz podršku Evropske unije i Vijeća Evrope nastavlja svoje aktivnosti na promociji prava nacionalnih manjina

Grad Sarajevo je organizovao „Dan jezika nacionalnih manjina“ koji se danas održao u Vijećnici. Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta ”Pružanje doprinosa efektivnoj realizaciji prava i potreba nacionalnih manjina u Sarajevu na polju obrazovanja, medija i kulture”, finansiranog iz zajedničkog programa EU i Vijeća Evrope ”Horizontal Facility” za Zapadni Balkan i Tursku.

Ovaj projekat, kako je naglasila Dragana Solaković, pomoćnica gradonačelnika za lokalnu samoupravu i razvoj grada, je samo nastavak kontinuiranog rada i truda Grada Sarajeva na promociji i zaštiti prava nacionalnih manjina. ”Konkretno ova aktivnost za cilj ima da se promoviše raznolikost i multikulturalnost našeg grada, kroz promociju udruženja nacionalnih manjina i njihovih jezika, a u skladu sa Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina i Evropskom poveljom za regionalne i manjinske jezike Vijeća Evrope’, kazala je Solaković.

Predstavnici udruženja nacionalnih manjina, mediji, predstavnici ambasada, Grada Sarajeva i svi drugi posjetioci, imali su za priliku da dožive raznolikost jezika, kroz zanimljive i interaktivne prezentacija jezika pet nacionalnih manjina: Mađara, Čeha, Poljaka, Makedonaca i Italijana.

Gianluca Vannini,. šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije Evropske unije u BiH istakao je značaj nacionalnih manjina i najavio nastavak podrške Evropske unije u zaštiti prava nacionalnih manjina u BiH. “Kulturna različitost je naše bogatstvo. Raznolikost jezika, umjetnosti, tradicije, plesa, sve to može poboljšati kvalitetu našeg života. Promocija društvene i ekonomske integracije manjina je neophodna, stoga nastavljamo našu podršku jačanju multikulturalnog dijaloga i zaštiti prava nacionalnih manjina u BiH”, rekao je Vannini.

Davor Ebner, predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina KS obratio se ispred udruženja nacionalnih manjina na lokalnom ali i njemačkom jeziku, što je dalo dodatnu simboliku i historiju same Vijećnice u kojoj se održava događaj.

Jedan od zaključaka nakon završetka prezentacija jezika nacionalnih manjina je da je i dalje potrebna sinergija Evropske unije, Vijeća Evrope, lokalne zajednice i udruženja nacionalnih manjina kako bi zajednički radili na zaštiti i promociji prava nacionalnih manjina u našem gradu.

Za više informacija, molimo kontaktirajte: Nermina Suljević

(Nermina.Suljevic@sarajevo.ba), tel. +387 (0)33 407 964.