Saniran haremski zid Karaferhadove džamije

U nizu projekata koje Grad Sarajevo realizira, u protekloj sedmici je završena je i sanacija haremskog zida Karaferhadove džamije u ulici Za beglukom.

Zbog dotrajalosti i oštećenja, projekt sanacije inicirao je i finansirao Grad Sarajevo s ciljem zaštite i isticanja naše kulturno-historijske baštine.

Projektom je izvršena potpuna sanacije haremskog zida, betonske kape, zida i nadstrešnice iznad ulazne kapije, te farbanje drvene kapije i demira.

Osim toga, izrađena je i postavljena spomen ploča Mustafi Dizdareviću, Zlatnom ljiljanu Armije RBiH.