Potpisan Memorandum za razvoj Plana održive urbane mobilnosti (SUMP) u Sarajevu

      Potpisan-Memorandum-za-razvoj-Plana-održive-urbane-mobilnosti-sump-u-Sarajevu

Memorandum o razumijevanju povodom pružanja podrške za razvoj Plana održive urbane mobilnosti (SUMP) danas su potpisali zamjenik gradonačelnika Sarajeva Milan Trivić, ministar za saobraćaj Kantona Sarajevo Adnan Šteta, te Joachim Gaube u ime Sektora otvorenog regionalnog fonda za energetsku efikasnost (ORF-EE) u jugoistočnoj Evropi.

Trivić je tom prilikom istakao da je ovo vrlo značajan događaj za Grad Sarajevo i naglasio da ćemo kroz ovaj projekat dobiti znanje, iskustvo i novac.

Ministar Šteta je istaknuo da će se tokom realizacije ovog projekta sa GIZ-om doći do određenih dokumenata i podataka, koji će kasnije predstavljati smjernice za donošenje strategije.

Prema riječima Gaubea, Njemačka vlada kroz GIZ ORF-EE i projekt SUMSECC podržava gradove jugoistočne Evrope u tome da postignu održiv i brz transportni system, te tako postanu gradovi koji će biti zdraviji, sigurniji i prosperitetniji.

Planom održivog urbanog razvoja (SUMP) kao strateškim dokumentom, bit će obuhvaćene četiri općine Grada Sarajeva: Centar, Stari Grad, Novi Grad i Novo Sarajevo, te područje Ilidže, Vogošće, Ilijaša, Hadžića i Trnova.

Namjera je da uprave Grada, općina i Kantona ponude projekte, koji bi trebali obuhvatiti rješenje vezana za održivi i energetski efikasan saobraćajni sistem u gradu i njegovom okruženju.

Prema smjernicama Evropske unije, planom bi trebalo osigurati građanima transport do ključnih destinacija; poboljšati sigurnost; smanjiti zagađenje, buku, emisije stakleničkih plinova i potrošnju energije; poboljšati efikasnost i ekonomičnost transporta osoba i roba, kao i gradski okoliš, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života građana Sarajeva.

Pri izradi ovog Plana, potrebnu tehničku pomoć će pružati GIZ – Otvoreni regionalni fond za energetsku efikasnost za jugoistočnu Evropu – GIZ, razvojna organizacija koja djeluje u ime Vlade Njemačke.