Predsjedavajući Gavrić na manifestaciji “100 najvećih u BiH”

U Sarajevu su po 32. put dodijeljena priznanja najuspješnijim kompanijama prema rezultatima poslovanja u 2018. godini, a u okviru projekta ”100 najvećih u BiH”.

Na gala svečanosti dodjele, prisustvovao je predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva, dr. Igor Gavrić.

“Veliko je zadovoljstvo svjedočiti uspješnom poslovanju i promociiji pozitivne poslovne prakse najvećih i najprofitabilnijih kompanija, kao i najvećih poslodavaca BiH. Ova manifestacija koja za cilj ima pokazati da naša zemlja ima kompanije koje su priznate na domaćem i svjetskom tržištu, prilika je i da se transparetno i objektivno pokažu poslovni uspjesi i rezultati poslovanja”, istakao je dr. Gavrić.

Poslovne novine okupile su više od 450 najistaknutijih ljudi bh. privrede koji su nosioci razvoja BiH, te je istaknut napredak bh. ekonomije i želja da taj trend bude nastavljen.

“Izbor ”100 najvećih” je jedan od projekata od nacionalnog značaja koji afirmiše razvoj i bolji poslovni ambijent za cjelokupnu privredu Bosne i Hercegovine i regiona.

Skaka-Savić: Osnažiti saradnju između glavnih gradova BiH i K Španije

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka primio je novoimenovanu ambasadoricu BiH u Kraljevini Španiji, Danku Savić i poželio joj uspješan mandat i intenzivniji angažman na jačanju bilateralne saradnje dvije prijateljske zemlje. Gospođa Danka Savić je svojevremeno završila uspješan mandatni period ambasadorice BiH u Republici Češkoj.

Skaka je ukazao na spremnost za snažniju saradnju sa glavnim gradom Španije, Madridom u obostranom interesu i to u različitim oblastima, posebno u kulturi i turizmu.

Ocijenjeno je da se na osnovu Sporazuma o bratimljenju Sarajeva sa Madridom konkretizuju i definiraju konkretni projekti koje bi Grad Sarajevo implementirao zajedno sa španskom prijestolnicom, s ciljem prezentacije kulturnih, turističkih i privrednih potencijala.

Novoimenovana bh. ambasadorica u Kraljevini Španiji je kazala kako će slijediti tradiciju dobrih odnosa i saradnje Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije, ali i ojačati međusobne veze između njihovih glavnih gradova.