Danas je održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kojom je predsjedavala zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva gospođa Tatjana Ljujić- Mijatović. Vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o dodjeli priznanja "Počasni građanin Grada Sarajeva" gospođi Sonji Biserko. Gospođa Sonja Biserko je  jedna od najistaknutijih boraca za ljudska prava u Srbiji i regionu, koja je svojim djelovanjem ostvarila značajan doprinos afirmaciji Grada Sarajeva u regiji, te razvoju međunarodnih, međuljudskih odnosa utemeljenih na načelima solidarnosti, tolerancije, humanosti i demokratičnosti. Nagradu će dobitnici priznanja "Počasni građanin Grada Sarajeva“ uručiti gradonačelnik Alija Behmen.

Gradsko vijeće usvojilo je Izmjene i dopune Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2010. godinu.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2010.godinu. Predloženim izmjenama i dopunama Budžet Grada Sarajeva iznosi 17.409.279,00 KM tj. u odnosu na planirani Budžet 2010. ( 19.164.838,00 KM) umanjen je za 1.755.559,00 KM odnosno 9,17%.

Vijećnici su usvojili Strategiju međunarodne suradnje Grada Sarajeva za period 2011.-2015.godina.

Na održanoj sjednici gradski vijećnici su usvojili Odluku o davanju saglasnosti za izgradnju spomen-obilježja na lokalitetu Crni Vrh, te Odluku o davanju saglasnosti za postavljanje spomen-ploče u ulici Dženetića čikma, broj 6.

Vijećnici su usvojili Izvještaj o realizaciji Programa primarne prevencije maloljetničke delinkvencije za period 01.01.-30.06.2010.godine  uz zaključke:

1.Gradsko vijeće Grada Sarajeva zahvaljuje svim subjektima koji su svojim djelovanjem doprinijeli realizaciji Programa.

2.Grad Sarajevo će i dalje izdvajati sredstva za nastavak realizacije ovog projekta, odnosno poduzimati mjere i aktivnosti na njegovom razvijanju i uključivanju što šire populacije.

3.Gradsko vijeće Grada Sarajeva pozdravlja spremnost gradskih općina da se uključe i finansijski pomognu projekt, što je bilo iskazano i u prethodnom periodu, te predlaže gradonačelniku da ponudi identičan sporazum gradskim ali i izvangradskim općinama u Kantonu Sarajevo za 2011.godinu.

4. Gradsko vijeće Grada Sarajeva upućuje inicijativu nadležnim organima Kantona Sarajevo da u narednom periodu, u najvećoj mogućoj mjeri, svoju aktivnost usmjere ka poboljšanju stanja u oblasti zaštite djece i građana treće životne dobi.

Gradski vijećnici su usvojili Izvještaj o provedenim aktivnostima na realizaciji Projekta obnove Vijećnice.

Usvojen je i Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2011. godinu, te se upućuje na javnu raspravu u trajanju od 20 dana.

Vijećnici su usvojili i Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Pofalići“ s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Pofalići“, te se upućuje na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Na održanoj sjednici vijećnici su primili k znanju Informaciju o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-30.06.2010. godine, Informaciju o Dokumentu okvirnog Budžeta Grada Sarajeva za period 2011.-2013.godina, Informaciju o primjeni Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva, Informaciju o aktivistima u Savezu općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine, te Informaciju o realizaciji mjera i aktivnosti na unapređenju kvaliteta života stanovnika Grada Sarajeva u trećoj životnoj dobi.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih pitanja i inicijativa.