Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva.Dvadeset i prva sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u utorak 19. 10. 2010. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića, br. 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se Zapisnik o radu 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 27.07.2010. godine. Za sjednicu predlažem sljedećiDNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (Sonja Biserko)

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2010. godinu

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2010.godinu

4. Prijedlog Strategije međunarodne suradnje Grada Sarajeva za period 2011.-2015.

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izgradnju spomen-obilježja na lokalitetu Crni Vrh

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za postavljanje spomen-ploče u ulici Dženetića čikma broj 6.

7. Izvještaj o realizaciji Programa primarne prevencije maloljetničke delinkvencije za period 01.01.-30.06.2010.godine

8. Izvještaj o provedenim aktivnostima na realizaciji Projekta obnove Vijećnice

9. Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2011.godinu

10. Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Pofalići“ s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Pofalići“

11. Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-30.06.2010.godine

12. Informacija o Dokumentu okvirnog Budžeta Grada Sarajeva za period 2011.-2013.

13. Informacija o primjeni Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva

14. Informacija o aktivnostima u Savezu općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine

15. Informacija o realizaciji mjera i aktivnosti na unapređenju kvaliteta života stanovnika Grada Sarajeva u trećoj životnoj dobi

16. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon broj 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Prim. dr. Željko Ler

Broj: 01-05-1516/10

Datum: 08.10.2010. godine