Na osnovi člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Sjednica Gradskog vijeća održat će se u utorak 30.11.2010.godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 19.10.2010.godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o obrazovanju Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2011. godini

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“

3. Prijedlog Politike Grada Sarajeva u oblasti kulture za period 2010.–2012.

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Buća potok I“ s Prijedlogom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Buća potok I“

5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o ustanovljavanju 6. aprila (početka Olimpijskih igara 1886. godine) kao svjetskog dana „Olimpijskog primirja“

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Novu rezoluciju o Deklaraciji o deceniji razoružanja i sazivanju specijalne sjednice o razoružanju Generalne skupštine UN-a

7. Izvještaj za 2010. godinu o aktivnostima Grada Sarajeva u okviru međunarodnih asocijacija čiji je član

8. Izvještaj o evaluaciji aktivnosti realizovanih u okviru projekta „Sarajevo zdravi grad – zdravlje za sve u 21. stoljeću“ u 2009./2010. godini

9. Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2011. godinu

10. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2011. godinu

11. Nacrt Programa međunarodne suradnje za 2011. godinu

12. Informacija o Godišnjem izvještaju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2009. godinu

13. Informacija o broju i stanju nacionalnih spomenika na području Grada Sarajeva

14. Informacija s ciljem formulacije mjera za suzbijanje i rješavanje posljedica nelegalne gradnje na području grada Sarajeva s osvrtom na provođenje Protokola o suzbijanju bespravne gradnje potpisanog između Kantona Sarajevo i Grada Sarajeva 29.05.2006. godine

15. Informacija o pripremljenosti javnih komunalnih preduzeća i drugih službi za zimski period

16. Informacija o aktivnostima na osnivanju Gradskog biznis centra

17. Informacija o stanju turizma na području grada s prijedlogom mjera

18. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-septembar 2010. godine

19. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Prim. dr. Željko Ler

Napomena: Uz  točku 7. predloženog dnevnog reda dostavlja se i posebno uvezan  materijal – Godišnji izvještaj o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o Sarajevo za 2009. godinu

Broj: 01-05-1707/10

Datum: 19.11.2010.godine