Prije usvajanja dnevnog reda 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kojom je predsjedavao g. Željko Ler, vijećnici su usvojili zaključke Informacije o stanju turizma na području grada s prijedlogom mjera. Na prijedlog  kluba SDP-a u dnevni red uvrštene su dvije tačke, Prijedlog Odluke o razrješenju člana Komisije za pitanja mladih (Jasenko Selimović)i Prijedlog Odluke o izboru člana Komisije za pitanje mladih (Sanin Zulčić). Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o razrješenju člana Komisije za pitanje mladih Jasenka Selimovića, radi preuzimanja mandata u Zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a na njegovo mjesto Gradsko vijeće je imenovalo Sanina Zulčića.

Gradsko vijeće usvojilo Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2011. godinu.

Na održanoj sjednici gradski vijećnici su usvojili Odluku o privremenom finansiranju Grada Sarajeva za period od 01.01. do 31.03.2011.godine. Privremeno finansiranje izvršavat će se srazmjeno sredstvima utrošenim u istom periodu 2010.godine, a najviše do tomjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je Odluku o usvajanju Regulacionog plana „Crni Vrh“ s Prijedlogom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Crni Vrh“, te Odluku o usvajanju Regulacionog plana „Podgaj-Tekija“ s Prijedlogom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Podgaj -Tekija“.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je Odluku davanju saglasnosti na Sporazum između Grada Sarajeva i organizacija civilnog društva Grada Sarajeva. Sporazum između Grada Sarajeva i organizacija civilnog društva koje djeluju na području grada Sarajeva, nastao je kao izraz potrebe da se, dugo vremena podržavani rad i razvoj nevladinog sektora od strane Grada Sarajeva uredi i da se na osnovama zajedničkih vrijednosti koje ostvaruje nevladni javni sektor uspostave jasne, efikasne i transparentne procedure međusobne saradnje i partnerstva.

Na održanoj sjednici gradski vijećnici su usvojili Odluku o finanasiraju i sufinanasiranju projekata organizacija civilnog društva koje djeluje na području grada Sarajeva. Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti i kriteriji za upotrebu tekućih grantova organizacijama civilnog društva iz Budžeta Grada Sarajeva, postupak izbora projekta, implementacija sredstava i nadzor u cilju doprinosa razvoju osnova demokratskog društva i društva socijanog blagostanja za građane grada Sarajeva, jačanju lokalne samouprave i sudjelovanju građana u vršenju poslova od javnog značaja.

Na sjednici je usvojena Odluka o pristupanju izradi „Strategije razvoja Grada Sarajeva“.

Vijećnici su usvojili Izvještaj o primjeni Odluke o načinu provođenja javnog interesa Grada Sarajeva u sportu u 2010. godini, Izvještaj o saradnji i odnosima Grada Sarajeva s nacionalnim manjinama, Izvještaj o vršenju komunalnog inspekicijskog nadzora za period decembar 2009.-decembar 2010. godine.

Gradski vijećnici su usvojili Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne saradnje za period juli-novembar 2010.godine. Aktivnosti Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje odvijale su se na mulitlateralnom nivou kroz članstvo u međunarodnim asocijacijama gradova i sudjelovanju u međunarodnim skupovima, na bilateralnom nivou u formi saradnje sa pobratimskim, partnerskim i drugim gradovima u svijetu, te saradnjom sa stranim diplomatskim predstavništvima u Bosni i Hercegovini.

Gradsko vijeće je usvojilo Izvještaj o realizaciji projekta „Posao za sve u 2010.godini“. Ovim projektom se omogućilo da nezaposlena lica na šest mjeseci rada uživaju prava iz radnog odnosa u pogledu visine plate, toplog obroka, naknade za prevoz i regulisanih doprinosa. Budući da je projekat „Posao za sve“ opravdao postavljene ciljeve i u cjelini imao pozitivne efekte u odnosu na izdvojena sredstva, Grad Sarajevo je opredjeljen da se ovaj projekat nastavi u narednom periodu, u okviru Budžetom raspoloživih sredstava.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je Nacrt Odluke o spomenicima od značaja za Grada Sarajevo, te se upućuje u javnu raspravu u trajanju od 60 dana.Također, je usvojen i Nacrt Programa Izrade Strategije razvoja Grada Sarajeva, te se upućuje u javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Na održanoj sjednici vijećnici su primili k znanju Informaciju o imovni Grada Sarajeva, Informaciju o realizaciji projekta „Trebevićka žičara“, Informaciju o stanju, statusu i problemima rada sportskih klubova na području grada Sarajeva sa mjerama prevazilaženja i unaprijeđenja postojećeg stanja, Informaciju o toku aktivisti na realizaciji tekućeg granta Budžeta Grada Sarajeva za 2010. godinu i to za vjerske zajednice i crkve, te Informaciju o aktivnostima SERDA-e za 2010. godinu.