U utorak 29.5.2007. godine u 10.00 sati, održat će se 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva na čijem se dnevnom redu, između ostalog, nalazi Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana Kvadrant "C" Marijin Dvor, te Prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana "TMZ-Feroelektro".

Vijećnici će razmatrati Nacrt Odluke o održavanju javnih česmi i fontana, spomen-obilježja, javnih kupatila i javnih nužnika, Nacrt Odluke o održavanju javnih satova, kao i Program aktivnosti i mjera na unapređenju kvalitete života stanovnika grada Sarajeva u trećoj životnoj dobi.

Sjednica će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća, ul. Hamdije Kreševljakovića 3/1.

Pozivamo Vašeg novinara i fotoreportera/snimatelja da zabilježe ovaj događaj. Izvor:

Gradska uprava