На основи члана 35. став 1.б) Пословника Градског вијећа Града Сарајева (“Службене новине Кантона Сарајево”, број 28/09), обавјештавам вас да ће се наставак конституирајуће сједнице Градског вијећа Града Сарајева одржати у понедјељак 27.03.2013. године у 17.00 часова, у објекту Града Сарајева – Овална сала Градског вијећа, улица Хамдије Крешевљаковића број 3/1.

Молим Вас, да наставку сједнице обавезно присуствујете, а у случају спријечености изостанак најавите на телефон 216-659 или 217-548.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВИЈЕЋА
 
Сабахудин Делалић
 
Број: 01-05-306/13 

Датум: 20.03.2013. године