Na osnovi člana 35. stav 1.b Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09),obavještavam vas da će se nastavak konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u srijedu 27.03.2013. godine u 17.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1.

Molim Vas, da nastavku sjednice obavezno prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Sabahudin Delalić

Broj: 01-05-306/13

Datum: 26.03.2013. godine