Održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao predsjedavajući Gradskog vijeća prim. dr. Željko Ler. Sjednici se pridružio predsjedavajući Federacije BiH Živko Budimir koji je pozdravio prisutne, zahvalio se na pozivu i istaknuo da podržava nakanu Gradskog vijeća Grada Sarajeva da se uspostavi saradnja između gradova Vukovara i Sarajeva. Gradsko vijeće je primilo k znanju Informaciju o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja za period januar-mart 2011.godine. U periodu januar-mart 2011.godine u odnosu na isti period 2010. godine neznatno je povećan broj registorovanih krivičnih djele, kao i broj saobraćajnih nezgoda, dok je broj prekršaja iz oblasti javnog reda i mira blago smanjen. Stanje maloljetničke delinkvencije karakteriše povećanje broja maloljetnih izvršilaca, kao i broj krivičnih djela za koja su prijavljeni.

U oblasti javnog reda i mira, u proteklom tromjesečju ove godine najveći broj prekršajnih sankcija odnosi se na prekršaje činjene prosječenjem.

Gradski vijećnici usvojili su Odluku o uspostavljanju saradnje između gradova Sarajeva i Vukovara. Gradovi će se zalagati za daljnje jačanje prijateljstva i unapređenje međusobne saradnje na svim područjima od interesa za građane i građanke Vukovara i Sarajeva.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je Odluku o podizanju bisti knjževnicima Izetu Sarajeliću, Ćamilu Sijariću i Dervišu Šušiću. Svojim stvaralaštvom i životom doprinosili su da Sarajevo postane prepoznatljiv i značajan kulturni centar ne samo u Bosni i Hercegovini nego i šire.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o spomenicima od značaju za Grad Sarajevo. Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji za utvrđivanje spomenika od značaja za Grad Sarajevo, vrste spomenika, način podnošenja inicijative za podizanje spomenika od značaja za Grad Sarajevo, uslovi i postupak za podizanje spomenika od značaja za Grad Sarajevo kao i način čuvanja, održavanja i zaštite spomenika podignutih  u skladu sa ovom odlukom.

Gradski vijećnici usvojili su Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Mahmutovac“.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je i Odluke o sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju članova organizacionih odbora sljedećih manifestacija: „Međunarodni teatarski festaval autorskih projekata-14.Teatar fest“; „Kids festival  2011“; Izložba "Collegium Artisticum"; „50. Sarajevski dani poezije“.

Na sjednici je usvojena Odluke o davanju saglasnosti na Evropsku povelju o rodnoj ravnopravosti na lokalnom nivou. Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalom nivou namijenjena je lokalnim i reginonalnim upravama Evrope koje se njenim potpisivanjem javno obavezuju da će slijediti prinicipe rodne ravnopravnosti i da će provoditi odredbe potpisane Poveljom u svojim sredinama.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o kulturnim manifestacijama od posebnog interesa za Grad Sarajevo za 2010. godinu. Provodeći Odluku omogućeno je da desetine hiljada građana grada Sarajeva, a posebno djece i madih u toku cijele godine uživa i neposredni je sudionik različitih sadržaja koje iz godine u godinu dobijaju na obimu i kvaliteti.

Također, usvojen je i Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne suradnje za period januar-mart 2011. godine. Aktivnosti Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje odvijale su se na mulitilateralnom nivu kroz članstvo u međunardonim asocijacijama gradova i sudjelovanje u međunardonim skupovima, na bilaterlanom nivou u formi suradnje sa pobratmskim, pratnerskim i drugim gradovima u svijetu, te suradnji sa stranim diplomatskim predstavništima u BiH.

Usvojen je Nacrt odluke o usvajanju i Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Zetra“ s Nacrtom odluke o provođenju Izmjena i dopuna Reguacionog plana „Zetra“. Gradsko vijeće Grad Sarajeva usvojilo je Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana „Bjelave-Čekaluša“ sa Nacrtom odluke o provođenju Regulacionog plana „Bjelave-Čekaluša“, te Nacrt odluke o usvajanu Regulacionog plana „Bjelave-Mejtaš“ sa Nacrtom odluke o provođenju Regulacionog plana „Bjelave-Mejtaš“.

Vijećnici su primili k znanju i Informaciju o realizaciji programa pomoći Grada Sarajeva porodiljama/majkama s djecom. Gradsko vijeće Grada Sarajeva u aktelnom sazivu na samom početku mandata prepoznalo je značaj inicijative Gradonačelnika Alije Behmena za pokretanjem porogram pomoći porodiljama/majkama sa djecom kako bi se obezbijedile pretpostavke za bezbrižnije i stabilnije uslove odrastanja novorođenčadi. Budžetom Grada Sarajeva u prošloj godini ovim programom su obuhvaćene sve majke novorođene djece stalno nastanjene u gradu Sarajevu koje su registrovane kao korisnice nekog vida pomoći porodiljama/majkama sa djecom.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih inicijativa i pitanja.