Na osnovi člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva koja će se održati u utorak 31.05.2011. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 27.04.2011.godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Alipašin most VII“ s Prijedlogom Odluke o provođenju Izmjena i dopuna  Regulacionog plana „Alipašin most VII“
2. Prijedlog Odluke o prihvatanju Pokroviteljstva Grada Sarajeva nad snimanjem dugometražnog filma „Mamac“
3. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanje člana Organizacionog odbora manifestacije „17. Sarajevo Film festival“
4. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanje člana Organizacionog odbora manifestacije Festival  „Baščaršijske noći 2011“
5. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanje člana Organizacionog odbora manifestacije XIV Međunarodni festival folklora „Sarajevo 2011“
6. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanje člana Organizacionog odbora manifestacije 7. Internacionalni muzički festival „Bosna“ u 2011. (BIMF)
7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog gradskog organa- Gradske uprave Grada Sarajeva
8. Izvještaj o realizaciji Programa primarne prevencije maloljetničke delinkvencije za period 01.01.- 31.12.2010. godine
9. Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Kovačići-Centar“ s  Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Kovačići-Centar“
10. Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Paromlinska“
11. Informacija o privrednom razvoju i zapošljavanju u gradu Sarajevu
12. Informacija o realizaciji Programa djelovanja na unapređenju zdravlja mladih u gradu Sarajevu u segmentu promocije odgovarajuće ishrane i fizičke aktivnosti
13. Vijećnička pitanja i inicijative

PREDSJEDAVAJUĆI  GRADSKOG VIJEĆA
Prim. dr. Željko Ler, s.r.

Broj: 01-05-758/11

Datum: 19.05. 2011. godine