Održana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao prim. dr. Željko Ler. Na prijedlog Gradonačelnika u dnevni red uvrštena je Informacija Organizacionog odbora za kandidaturu Grada Sarajeva za Evropsku prijestolnicu kulture 2014.godine, uz dopunu sastava Organizacionog odbora. Prof. dr. Tatjana Ljujić-Mijatović u uvodnom izlaganju je istakla „da su poslanici Evropskog parlamenta većinom glasova usvojili odluku da Sarajevo 2014. godine bude nominovano za Evropski grad kulture, što je prvi slučaj da grad izvan Evropske unije uopšte konkuriše za tu titulu. Sarajevu je time odato priznanje i pružena mogućnost da se još jednom na najbolji način predstavi domaćoj, evropskoj i svjetskoj javnosti. Jedna od najvećih zagovornica ove ideje bila je njemačka zastupnica u Evropskom parlamentu i dobar poznavalac prilika na Zapadnom Balkanu, odnosno prijatelj Bosne i Hercegovine, gđa. Doris Pack“.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Alipašin most VII“. Ovom odlukom utvrđuje se provođenje Izmjena i dopuna Regulacinog plana „Alipašin most VII“, a naročito granice prostorne cjeline, urbanističko-tehinički uslovi za izgradnju građevina, uslovi za uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina, te odnosi prema postojećim objektima i uslovi pod kojima se pojedine djelatnosti mogu obavljati.

Gradski vijećnici usvojili su Odluku o prihvatanju pokroviteljstva Grada Sarajeva nad snimajem dugometražnog igranog filma „Mamac“, rediteljice Aide Begić, a u organizaciji Udruženja „Eksperimentalno-edukativni centar Film House“, u  iznosu od 50.000,00 KM.

Vijeće je donijelo Odluku o sufinansiranju „17. Sarajevo Film festival“ u iznosu od 200.000 KM. Predsjedavajući Gradskog vijeća Željko Ler imenovan je za člana Organizacionog odbora ove kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo.  Vijeće je donijelo Odluku o sufinansiranju Festivala „Baščaršijske noći 2011“ u iznosu od 20.000 KM. Harun Imamović, vijećnik u Gradskom vijeću imenovan je za člana Organizacionog odbora ove kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo. Vijeće je donijelo Odluku o sufinansiranju XIV međunarodnog festivala folklora „Sarajevo 2011“ u iznosu od 15.000 KM. Benjamin Isović, savjetnik gradonačelnika imenovan je za člana Organizacionog odbora ove kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo. Vijeće je donijelo Odluku o sufinansiranju 7. internacionalnog muzičkog festivala „Bosna“ u 2011. (BIMF) u iznosu od 15.000 KM. Miroslav Živanović, zamjenik gradonačelnika imenovan je za člana Organizacionog odbora ove kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo.

Na sjednici je usvojena Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave-Gradske uprave Grada Sarajeva.

Gradski vijećnici usvojili su i dali punu podršku Izvještaju o realizaciji Programa primarne prevencije maloljetničke delinkvencije za period 01.01.- 31.12.2010. godine. Cilj projekta je prevencije maloljetničke delinkvencije, stvaranje uslova za poštovanje ljudskih i dječijih prava, jačanje sposobnosti, samopoštovanje, te smanjenje nasilja i nasilnog ponašanja među djecom i mladima kroz promjenu sustava individualnih vrijednosti koje trebaju biti u skladu s općim kulturnim i civilizaciskim vrijednostima. Zahvaljujući senzibilnosti Gradonačelnika i vijećnika Gradskog vijeća ovaj program daje veliki uspjeh u prevenciji maloljetničke delinkvencije na području grada Sarajeva i općine Ilidža.

Vijećnici su utvrdili Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana „Kovačići-Centar“ s Nacrtom odluke o provođenju Regulacionog plana „Kovačići-Centar“, i stavili ga na javni uvid i raspravu u trajanju od 30 dana. Također je utvrđen Nacrt odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Paromlinska“, koji je stavljen u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o privrednom razvoju i zapošljavanju u gradu Sarajevu, te Informaciju o realizaciji Programa djelovanja na unapređenju zdravlja mladih u gradu Sarajevu u segmentu promocije odgovarajuće ishrane i fizičke aktivnosti.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih inicijativa i pitanja.