На основу члана 35. став 1.б. Пословника Градског вијећа Града Сарајева (“Службене новине Кантона Сарајево”, број 28/09), сазивам 30. cједницу Градског вијећа Града Сарајева. Cједница Градског вијећа Града Сарајева одржаће се у уторак, 28. 06.  2011. године, у 10.00 часова,  у објекту  Града Сарајева – Овална сала Градског вијећа, улица Хамдије Крешевљаковића бр. 3/1. Уз позив за сједницу доставља се и Записник о раду 29. сједнице Градског вијећа Града Сарајева, одржане 31. 05. 2011. године.  За сједницу предлажем сљедећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Приједлог одлуке о усвајању Регулационог плана “Пофалићи” са Приједлогом
    одлуке о провођењу Регулационог плана “Пофалићи”,

2. Приједлог одлуке о подршци кандидатуре  Града Сарајева и Града Источно
    Сарајево за домаћина Европског зимског олимпијског омладинског фестивала 2017 (EYOWF)

3. Приједлог одлуке о успостављању сарадње између градова Сарајева и Новог Пазара

4. Информација о активностима на провођењу Одлуке о приступању пројекту “Град – општина по мјери дјетета”

5. Информација о проблематици очувања околиша у граду Сарајеву

6. Информација о сарадњи и односима органа Града Сарајева са вјерским заједницама и црквама

7. Информација о имплементацији информатизације Градске управе и Градског вијећа Града Сарајева     

8. Вијећничка питања и иницијативе

Молим Вас да сједници присуствујете, а у случају спријечености изостанак најавите на телефон   број: 216-659 или 217-548.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  ГРАДСКОГ ВИЈЕЋА

 Прим. др. Жељко Лер, с.р.

Број: 01-05-900/11

Датум: 15.06.2011. године