Na osnovi člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja će se održati u utorak 28.06.2011. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 31.05.2011. godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Pofalići” sa Prijedlogom Odluke o provođenju Regulacionog plana “Pofalići”

2. Prijedlog Odluke o podršci kandidature  Grada Sarajeva i Grada Istočno Sarajevo za domaćina Evropskog zimskog olimpijskog omladinskog festivala 2017 (EYOWF)

3. Prijedlog Odluke o uspostavljanju saradnje između gradova Sarajeva i Novog Pazara

4. Informacija o aktivnostima na provođenju Odluke o pristupanju projektu “Grad – općina po mjeri djeteta”

5. Informacija o problematici očuvanja okoliša u gradu Sarajevu

6. Informacija o suradnji i odnosima organa Grada Sarajeva sa vjerskim zajednicama i crkvama

7. Informacija o implementaciji informatizacije Gradske uprave i Gradskog vijeća Grada Sarajeva

8. Vijećnička pitanja i inicijative Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Prim. dr. Željko Ler, s.r.

Broj: 01-05-900/11

Datum: 15.06.2011. godine