Na osnovi člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja će se održati u utorak 28.06.2011. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 31.05.2011.godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog odluke o usvajanju Regulacijskoga plana “Pofalići” s Prijedlogom odluke o
    provedbi Regulacijskoga plana “Pofalići”,

2. Prijedlog odluke o potpori kandidature  Grada Sarajeva i Grada Istočno Sarajevo za
    domaćina Europskog zimskog olimpijskog omladinskog festivala 2017 (EYOWF)

3. Prijedlog odluke o uspostavi suradnje između gradova Sarajeva i Novog Pazara

4. Informacija o aktivnostima na provedbi Odluke o pristupanju projektu “Grad – općina po mjeri djeteta”

5. Informacija o problematici očuvanja okoliša u gradu Sarajevu

6. Informacija o suradnji i odnosima tijela Grada Sarajeva s vjerskim zajednicama i
    crkvama

7. Informacija o implementaciji informatizacije Gradske uprave i Gradskoga vijeća
    Grada Sarajeva     

8. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas da sjednici nazočite, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon   broj: 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDATELJ  GRADSKOGA VIJEĆA

 Prim. dr. Željko Ler, v.r.

Broj: 01-05-900/11

Datum: 15.06.2011. godine