Održana je 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao predsjedavajući Gradskog vijeća prim. dr. Željko Ler. Prije utvrđivanja dnevnog reda Gradskog vijeća Grada Sarajeva predloženo je da se na narednoj sjednici pozovu ministar MUP-a KS i komesar MUP-a KS, u cilju detaljnijeg informisanjanja vijećnika o bezbjednosnoj situacija u gradu Sarajeva, budući da je tačka o datoj problematici već planirana za narednu sjednicu.Također je dogovoreno da se  što hitnije realizuju zaključci i prijedlozi koji su doneseni na 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je Odluku o usvajanju Regulacionog plana „Pofalići“ sa Odlukom o provođenju Regulacionog plana „Pofalići“.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o podršci kandidature Grada Sarajeva i Grada Istočno Sarajevo za domaćina Evropskog zimskog olimpijskog festivala 2017. (EYOWF). Ovom odlukom daje se podrška kandidaturi Grada Sarajeva, da zajedno sa Gradom Istočno Sarajevo, preduzme sve neophodne aktivnosti usmjerene ka dobijanju statusa domaćina Evropskog zimskog olimpijskog omladinskog festivala 2017.(EYOWF). Navedene manifestacija je evropsko omladinsko takmičenje u zimskim sportovima, te predstavlja odličnu priliku za promociju grada Sarajeva, kao centra sportskog i zimskog turizma, kako za sarajevsku regiju tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je Odluku o uspostavljanju saradnje između gradova Sarajeva i Novog Pazara. Gradovi će se zalagati za daljnje jačanje prijateljstva i unapređenje međusobne saradnje na svim područjima od interesa za građane i građanke Novog Pazara i Sarajeva.

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o aktivnostima na provođenju Odluke o pristupanju projektu "Grad-općina po mjeri djeteta".

Primljene su k znanju Informacija o problematici očuvanja okoliša u gradu Sarajevu i Informacija o implementaciji informatizacije Gradske uprave i Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Prema Informaciji o saradnji i odnosima organa Grada Sarajeva sa vjerskim zajednicama i crkvama, koja je također, primljena k znanju na današnjoj sjednici, planirana sredstva u Budžetu Grada za 2011.g. iznose 75.000 KM, s tim da je 60.000 KM namijenjeno za rekonstrukciju, obnovu i zaštitu vjerskih objekata, a 15.000 KM za ostale potrebe vjerskih zajednica i crkava.