Одржана је 31. сједница Градског вијећа Града Сарајева којом је предсједавао предсједавајући Градског вијећа прим. др. Жељко Лер. Прије усвајања дневног реда, на приједлог предсједавајућег Градског вијећа Града Сарајева, минутом шутње одата је почаст жртвама у Норвешкој. У дневни ред уврштен је Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о приступању изради Регулационог плана „Парк шума Мојмило“. Након што су вијећници Градског вијећа Града Сарајева примили к знању Обавјештење о престанку мандата градског вијећника Алмедина Миладина, мандат је додијељен госп. Ризаху Авдићу, који је том приликом положио свечану заклетву.

Сједници су присуствовали министар унутрашњих послова КС госп. Мухамед Будимлић,  полицијски комесар госп. Вахид Ћосић и шеф канцеларије полицијског комесара госп. Фатмир Хајдаревић. Министар МУП-а КС госп. Мухамед Будимлић нагласио је да нема значајних разлика у статистичким показатељима у односу на исти период прошле године, али је истакнуо да забрињава степен илегалног оружја које грађани посједују, безбједност у саобраћају те насилничко понашање младих и малољетника.
Примљена је к знању Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и саобраћаја за период јануар – јуни 2011. године, коју је детаљније презентовао шеф канцеларије полицијског комесара госп. Фатмир Хајдаревић. У периоду јануар – јуни  2011. године у односу на исти период 2010. године, смањен је број регистрованих кривичних дјела, поднесених прекршајних налога и захтјев за покретање прекршајних поступака, као и кривичних дјела почињених од стране малољетних лица, док је број лица лишених слободе, напада на службена лица, саобраћајних несрећа и пријављених лица за почињена кривична дјела повећан.
Полицијски комесар КС госп. Вахид Ћосић нагласио је да је опрема припадника полиције дотрајала, као и да комуникација између грађана и полиције мора да буде много боља и ефикаснија.
Градски вијећници су усвојили Акциони план енергетски одрживог развоја града Сарајева (СЕАП), о коме је у уводном излагању више говорио министар саобраћаја КС госп. Харис Лулић. Акциони план енергетски одрживог развоја града представља темељни документ који на бази прикупљених података о затеченом стању идентификује, те даје прецизне и јасне одреднице за провођење пројекта и мјера енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије на градском нивоу, а који ће резултирати смањењем емисије ЦО2 за више од 20% до 2020. године.

Градски вијећници су усвојили Одлуку о подизању споменика од значаја за Град Сарајево (реплика Згошћанског стећка). Споменик се подиже на платоу испред зграде Заједничких институција Босне и Херцеговине.
Вијећници Градског вијећа су усвојили Одлуку о приступању изради Регулационог плана „Паромлинска“. Регулациони план се ради у циљу урбаног уређења простора кроз преиспитивање просторних могућности за нову изградњу, интеграцију затеченог грађевинског фонда, опремање подручја адекватном друштвеном, саобраћајном и комуналном инфраструктуром, уважавајући постојећу парцелацију и власничке односе. Такође, Вијеће је усвојило Одлуку о приступању изради Измјена и допуна Регулационог плана „Центар Ново Сарајево“.

Вијеће је донијело Одлуку о суфинансирању II „Балет-фест Сарајево“ у износу 50.000,00 КМ. Градски вијећник Градимир Гојер именован је за члана Организационог одбора ове културне манифестације од посебног интереса за Град Сарајево. 

Градско вијеће је усвојило Одлуку о суфинансирању „51. интернационални театарски фестивал МЕСС 2011.“ у износу 80.000,00 КМ. Бењамин Исовић, савјетник градоначелника, именован је за члана Организационог одбора ове културне манифестације од посебног интереса за Град Сарајево.

Вијеће је донијело Одлуку о суфинансирању манифестације  „15. Џез Фест Сарајево“ у износу 55.000,00 КМ. Мирослав Живановић, замјеник градоначелника, именован је за члана Организационог одбора ове културне манифестације од посебног интереса за Град Сарајево.

Вијећници Градског вијећа усвојили су Одлуку о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашној организацији Правобранилаштва Града Сарајева.

Градски вијећници су усвојили Извјештај о активностима Организационог и Извршног одбора за кандидатуру Сарајева за Европску пријестолницу културе 2014. године. Након 29. сједнице Градског вијећа Града Сарајева, одржане 31.05.2011.године, Организациони и Извршни одбор за кандидатуру Сарајева за Европску пријестолницу културе 2014. године одржали су састанке, те реализовали све предвиђене активности кроз консултације са градоначелником Града Сарајева и Градском управом, те радно-консултативне састанке са партнерима за пројекат кандидатуре Сарајево за ЕПК2014.

Усвојен је Извјештај о активностима Града Сарајева на плану међународне сарадње за период април – јуни 2011. године. Активности Града Сарајева у области међународне сарадње одвијале су се на мултилатералном нивоу кроз чланство у међународним асоцијацијама градова и учешће у међународним скуповима; на билатералном нивоу у форми сарадње са побратимским, партнерским и другим градовима у свијету, те сарадњом са страним дипломатским представништвима у Босни и Херцеговини.

Вијећници су усвојили Нацрт одлуке у усвајању Регулационог плана „Брека“ са Нацртом одлуке о провођењу РП „Брека“, те су исти упућени у јавни увид и јавну расправу у трајању 30 дана.

На сједници Градског вијећа Града Сарајева је покренут већи број вијећничких питања и иницијатива.

[WPIMPINLINE:7653.jpg]