На основу члана 35. став 1.б. Пословника Градског вијећа Града Сарајева (“Службене новине Кантона Сарајево”, број 28/09), сазивам 31. cједницу Градског вијећа Града Сарајева. Cједница Градског вијећа Града Сарајева одржаће се у уторак, 26. 07.  2011. године, у 10.00 часова,  у објекту  Града Сарајева – Овална сала Градског вијећа, улица Хамдије Крешевљаковића бр. 3/1. Уз позив за сједницу доставља се и Записник о раду 30. сједнице Градског вијећа Града Сарајева, одржане 28. 06. 2011. године.  За сједницу предлажем сљедећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Обавјештење о престанку мандата градског вијећника
2. Информација о додјели мандата градског вијећника
3. Приједлог одлуке о подизању споменика од значаја за Град Сарајево (Згошћански стећак)
4. Приједлог одлуке о приступању изради  Регулационог плана “Паромлинска”
5. Приједлог одлуке о приступању изради Измјена и допуна Регулационог плана „Центар  Ново Сарајево“
6. Приједлог акционог плана енергетски одрживог развоја града Сарајева (СЕАП)
7. Приједлог одлуке о суфинансирању културне манифестације од посебног интереса за Град Сарајево и именовању члана Организационог одбора манифестације II “Балет-фест Сарајево” 2011
8. Приједлог одлуке о суфинансирању културне манифестације од посебног интереса за Град Сарајево и именовању члана Организационог одбора манифестације “51. интернационални театарски фестивал МЕСС 2011"
9. Приједлог одлуке о суфинансирању културне манифестације од посебног интереса за Град Сарајево и именовању члана Организационог одбора манифестације “15. Џез Фест Сарајево 2011"
10. Приједлог одлуке о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији Правобранилаштва Града Сарајева
11. Извјештај о активностима Организационог и Извршног одбора за кандидатуру Сарајева за Европску пријестолницу културе 2014. године
12. Извјештај о активностима Града Сарајева на плану међународне сарадње за период април – јуни 2011. године
13. Нацрт одлуке о усвајању Регулационог плана „Брека“ са Нацртом одлуке о провођењу Регулационог плана „Брека“
14. Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и саобраћаја за период јануар – јуни 2011.
15. Вијећничка питања и иницијативе

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  ГРАДСКОГ ВИЈЕЋА

Прим. др. Жељко Лер

Број: 01-05-1055/11

Датум: 14.07. 2011. године