У уторак 29.01.2008. године с почетком у 10.00 сати, одржат ће се 33. сједница Градског вијећа Града Сарајева, на чијем се дневном реду, између осталог, налазе Приједлози одлука о измјенама и допунама Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама и Одлуке о одржаванју гробалја локалног значаја на подручју града Сарајева.

Вијећници ће разматрати Приједлоге оквирних Програма обилјежаванја маниФестација: 6. априла Дана Града Сарајева у овој години, &qуот;Дана фриедрицхсхаФена у Сарајеву&qуот; и &qуот;Дана Сарајева у Бечу&qуот;.

На дневном реду је и Приједлог Одлуке о прихватанју номинације Града Сарајева за домаћина 29. конгреса Међународне асоцијације издавача (ИПА) 2012., Приједлог Одлуке о даванју сагласности на Уговор о кориштенју Дома Оружаних снага БиХ као и Приједлог Одлуке о приступанју изради Регулационог плана &qуот;Бућа Поток И&qуот;.

Сједница ће се одржати у Овалној сали Градског вијећа, ул. Хамдије Крешевлјаковића 3/1.

Позивамо Вашег новинара и Фоторепортера/снимателја да забилјеже ову сједницу.

Извор: Градска управа