U utorak 29.01.2008. godine s početkom u 10.00 sati, održat će se 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, na čijem se dnevnom redu, između ostalog, nalaze Prijedlozi odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama i Odluke o održavanju grobalja lokalnog značaja na području grada Sarajeva.

Vijećnici će razmatrati Prijedloge okvirnih Programa obilježavanja manifestacija: 6. aprila Dana Grada Sarajeva u ovoj godini, "Dana Friedrichshafena u Sarajevu" i "Dana Sarajeva u Beču".

Na dnevnom redu je i Prijedlog Odluke o prihvatanju nominacije Grada Sarajeva za domaćina 29. kongresa Međunarodne asocijacije izdavača (IPA) 2012., Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o korištenju Doma Oružanih snaga BiH kao i Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Buća Potok I".

Sjednica će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća, ul. Hamdije Kreševljakovića 3/1.

Pozivamo Vašeg novinara i fotoreportera/snimatelja da zabilježe ovu sjednicu.

Izvor: Gradska uprava