Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09),  sazivam 34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva koja će se održati u četvrtak 01. 12. 2011. godine u 10.00 sati, u objektu  Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 25. 10. 2011. godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Obavještenje o prestanku mandata gradskog vijećnika Mustafi Resiću

2. Informacija o dodjeli mandata gradskog vijećnika Suadu Muzuroviću

3. Informacija o dodjeli mandata gradskog vijećnika Peri Butiganu

4. Prijedlog odluke o obrazovanju Odbora za dodjelu "Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva"  u 2012. godini

5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2011. godinu 

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2011. godinu

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu dodjele "Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva"

8. Izvještaj za 2011. godinu o aktivnostima Grada Sarajeva u okviru međunarodnih asocijacija čiji je član

9. Izvještaj o saradnji i odnosima Grada Sarajeva s nacionalnim manjinama

10. Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana \’\’Ciglane" s Nacrtom odluke o provođenju Regulacionog plana \’\’Ciglane\’\’

11. Nacrt programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2012. godinu

12. Informacija o Godišnjem izvještaju JP \’\’Olimpijski bazen Otoka\’\’ d.o.o. Sarajevo za 2010. godinu

13. Informacija o aktivnostima Gradskog biznis centra

14. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području grada Sarajeva

15. Informacija o aktivnostima  SERDA-e  za 2010. godinu

16. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon broj:  216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI  GRADSKOG VIJEĆA
Prim. dr. Željko Ler

Broj: 01-05-1655/11
Datum:  17.11.2011. godine