Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 37. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva koja će se održati u utorak 28.02.2012. godine u 10.00 sati,  u objektu  Grada Sarajeva – Ovalna sala  Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića, broj 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 36. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 31.01.2012. godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana „Bjelave-Čekaluša“ sa Odlukom o provođenju Regulacionog plana „Bjelave-Čekaluša“;

2. Prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana „Bjelave-Mejtaš“ sa Odlukom o provođenju Regulacionog plana „Bjelave-Mejtaš“

3. Prijedlog zaključaka u vezi s Izvještajem o realizaciji Programa prevencije maloljetničke delinkvencije za period 01.01. – 31.12.2011.godine

4. Izvještaj o provođenju Odluke o uvjetima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2011. godini za oblast kulture, sporta i obrazovanja

5. Informacija o uspjehu učenika u srednjim školama na području grada Sarajeva u školskoj 2010./2011. godini

6. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon broj: 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI  GRADSKOG VIJEĆA

Prim. dr. Željko Ler, s.r.

Napomena: Kao informativni materijali dostavljaju se i:

– Program rada gradonačelnika Sarajeva za 2012. godinu

– Program rada Pravobranilaštva Grada Sarajeva za 2012. godinu

Broj: 01-05-314/12

Datum: 16.02.2012. godine