U utorak 29.04.2008. godine s početkom u 10.00 sati, održat će se 37. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, na čijem dnevnom redu se, između ostalog, nalazi Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Bjelave-Čekaluša", Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Bjelave-Mejtaš", te Nacrti Odluka o usvajanju, odnosno provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Otoka-Meander".

Vijećnici će razmatrati Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Ljubljansku deklaraciju o odnosima između glavnih gradova i države, kao i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Ljubljansku deklaraciju o ulozi glavnih gradova u međukulturalnom dijalogu i stvaranju aktivnog suživota. Na dnevnom redu je i Prijedlog Programa djelovanja na unapređenju zdravlja mladih u gradu Sarajevu u segmentu promocije odgovarajuće ishrane i fizičkih aktivnosti.

Sjednica će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća, ul. Hamdije Kreševljakovića 3/1.

Pozivamo Vašeg novinara i fotoreportera/snimatelja da zabilježe ovu sjednicu.

Izvor: Gradska uprava