Na osnovi člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 39. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja će se održati u petak 30.03.2012. godine u 13.30 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 38. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 13.03.2012. godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2011. godinu

2. Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnika Grada Sarajeva za period 01.01. do 31.12.2011. godine

3. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajeva za 2011. godinu

4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.12.2011. godine

5. Prijedlog Odluke o usvajanju Budžeta Grada Sarajeva za 2012. godinu

6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2012. godinu

7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar – Novo Sarajevo“ (skraćeni postupak)

8. Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju sportskih manifestacija od značaja za Grad Sarajevo u 2011. godini

9. Prijedlog Socio-ekonomske analize Grada Sarajeva

10. Nacrt Strategije razvoja grada Sarajeva

11. Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Kovačići“ s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Kovačići“

12. Vijećnička pitanja i inicijative Molim Vas,da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 216-659 ili 217-548.

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG GRADSKOG VIJEĆA

Salko Nikšić

Broj: 01-05-434/12

Datum: 09.03.2012. godine