Na osnovi člana 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.: 16/98 i 38/08), sazivam 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u utorak 31.03.2009. godine u 10.00 sati u objektu  Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3/1.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se i:

– Zapisnik o radu 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2008. godinu

2. Izvještaj o provođenju politike Grada Sarajeva i aktivnostima Gradonačelnice Grada Sarajeva u periodu 01.01.2008. godine do 31.12.2008. godine

3. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period od 01.01. do 31.12.2008. godine

4. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grad Sarajeva za 2009. godinu

5. Prijedlog Budžeta Grada Sarajeva za 2009. godinu

6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2009. godinu

7. Izvještaj o završetku izgradnje Zatvorenog 50-metarskog olimpijskog bazena Otoka-Meandar

8. Nacrt Programa međunarodne suradnje Grada Sarajeva za 2009. godinu

9. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA 

Marin Ivanišević

Broj: 01-05-519/09

Datum: 20.03.2009. godine