Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 40. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva koja će se održati u utorak 24.04.2012. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića, broj 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 39. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 30. 03. 2012. godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o razrješenju člana radnih tijela Gradskog vijeća (Ferid Buljubašić)

2. Prijedlog Odluke o izboru člana radnih tijela Gradskog vijeća (Slaven Kovačević)

3. Prijedlog Odluke o postavljanju spomen ploče na mjestu pogibije Senada Šećerovića i Dževada Resića ispred Kasarne na Bistriku

4. Prijedlog  Odluke o  uspostavljanju saradnje između gradova Sarajeva i Pule

5. Prijedlog Odluke o uspostavljanju saradnje između gradova Sarajeva i Tlemcena

6. Izvještaj o kulturnim manifestacijama od posebnog interesa za Grad Sarajevo u 2011. godini

7. Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Buća Potok II” s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana “Buća Potok II”

8. Informacija o realizaciji Programa pomoći Grada Sarajeva porodiljama/majkama s djecom

9. Informacija o realizaciji projekta „Javni doček Nove 2012. godine u gradu Sarajevu“

10. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja za period januar – mart 2012. godine

11. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA Prim. dr. Željko Ler

Broj: 01-05-643/12

Datum: 11.04.2012. godine