Na osnovi člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 42. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u utorak 26.06.2012. godine u 10.00 sati, u objektu  Grada Sarajeva – Ovalna sala  Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića, broj 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 41. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 29.05.2012. godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave – Gradske uprave Grada Sarajeva

2. Prijedlog Odluke o ispravci tehničke greške u Odluci o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar Novo Sarajevo“

3. Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alipašin most V“

4. Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alipašin most VI“

5. Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Jarčedoli“

6. Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Kanara“

7. Informacija o implementaciji informatizacije Gradske uprave i Gradskog vijeća Grada Sarajeva

8. Informacija o realizaciji projekta Trebevićke žičare

9. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Prim. dr. Željko Ler

Broj: 01-05-910/12

Datum: 14.06.2012. godine