Na osnovi člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 43. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva koja će se održati u utorak 31.07.2012. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 42. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 26.06.2012. godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i načinu dodjele nagrade Slovo Makovo/Mak Dizdar

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „ZETRA“ s Prijedlogom Odluke o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „ZETRA“

3. Prijedlog Odluke o pripremi i provođenju kulturnog programa „Sarajevo, evropski most kultura 2014.“

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Konvenciju vezanu za organizaciju manifestacije „Sarajevo 2014“

5. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije „16. Jazz Fest Sarajevo 2012“

6. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije „Oni su najbolji 2012."

7. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije III „Balet-fest Sarajevo 2012."

8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe Gradskog vijeća Grada Sarajeva

9. Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Ahatovići“ s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Ahatovići“

10. Informacija o saradnji i odnosima organa Grada Sarajeva sa vjerskim zajednicama i crkvama

11. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Prim. dr. Željko Ler

Broj: 01-05-1056/12

Datum: 19.07.2012. godine