Na osnovi člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 44. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja će se održati u utorak 30.10.2012.godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 43. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 31.07.2012.godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Zelenu Digitalnu Povelju (Green Digital Charter)

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Ciglane“ s Prijedlogom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Ciglane“

3. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alipašin most V“

4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog Plana „Alipašin most VI“

5. Prijedlog  Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Jarčedli“                                                                                                          

6. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Kanara“

7. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije „52. internacionalni teatarski festival MESS 2012.“                         

8. Informacija o primjeni Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva

9. Informacija o realizaciji programa mjera i aktivnosti na unapređenju kvalitete života stanovnika grada Sarajeva u trećoj životnoj dobi

10. Informacija o pripremljenosti javnih komunalnih preduzeća i drugih službi za zimski period

11. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja za period januar-septembar 2012.godine

12. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Prim. dr. Željko Ler, s.r

Broj: 01-05-1342/12

Datum: 18.10.2012. godine