Одржана је 45. сједница Градског вијећа Града Сарајева којом је предсједавао предсједавајући Градског вијећа прим. др. Жељко Лер. Прије усвајања дневног реда, Градском вијећу обратио се предсједавајући прим. др. Жељко Лер, с приједлогом да се тачка "Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и саобраћаја у периоду јануар – октобар 2012. године" повуче са дневног реда, уз образложење да иста није достављена од стране Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево. Вијећници Градског вијећа усвојили су Стратегију развоја Града Сарајева за 2012-2020. Стратегија развоја Града Сарајева представља стратегијски оквир са најважнијим друштвеним и економским опредјељењима у склопу којих ће се дефинирати конкретни програмски циљеви у планираном периоду. Овај план проводиће се у периоду приступних преговора Босне и Херцеговине с ЕУ, што ће увелико утицати на обликовање цјелокупне националне политике.

Такође, важно је напоменути да је, у процесу припреме и израде стратешког документа, успостављена чврста сaрадња са представницима приватног, невладиног сектора, као и свим другим локалним актерима, који су активно укључени у све фазе израде Стратегије развоја града Сарајева. Град Сарајево се налази у прилици да приближавањем грађанима и задовољавањем њихових стварних потреба, постане један од водећих градова у регији захваљујући оптималном коришћењу својих предности, а које су предмет документа Стратегија развоја града Сарајева.

Градско вијеће Града Сарајева усвојило је Измјене и допуне Програма рада Градског вијећа Града Сарајева за 2012. годину.

Такођер, вијећници су размотрили Нацрт Програма рада Градског вијећа Града Сарајева за 2013. годину, те усвојили закључак којим се Нацрт упућује у јавну расправу у трајању од 60 дана. Градски вијећници усвојили су закључак којим се Нацрт буџета Града Сарајева за 2013. годину, упућује у јавну расправу у трајању од 60 дана. На сједници је разматран Нацрт Одлуке о извршавању Буџета Града Сарајева за 2013. годину, и усвојен је закључак којим се Нацрт упућује на јавну расправу у трајању од 60 дана.

Градско вијеће разматрало је Нацрт Програма међународне сарадње Града Сарајева за 2013. годину, те усвојило закључак да се Нацрт упути у јавну расправу у трајању од 30 дана. Вијећници Градског вијећа усвојили су Извјештај за 2012. годину о активностима Града Сарајева у оквиру међународне асоцијација чији је члан.

На сједници је усвојен Извјештај о предузетим активностима у парничном поступку утврђивања права на легат над Збирком умјетничких дјела иза умрлог Илије Буљовчића из Сарајева у корист Града Сарајева, као Тужитеља и активностима у поступку постизања Споразума у судској нагодби са Туженим ХКД „Напредак“ Сарајево, уз овлаштење градском Правобраниоцу да, у име Града Сарајева са ХКД „Напредак“ Сарајево потпише Споразум о судској нагодби пред Општинским судом у Сарајеву.

Градско вијеће Града Сарајева примило је к знању Информацију о Годишњем извјештају ЈП „Олимпијски базен Отока“ д.о.о. Сарајево за 2011. годину, Информацију о активностима Савеза општина и градова Федерације Босне и Херцеговине, те  Информацију о активностима СЕРДА-е за 2011. годину.
 
Информацију о стању туризма са приједлогом мјера саопштена је на сједници Градског вијећа Града Сарајева,  но није примљена к знању, уз закључак да се иста одгађа за децембарску  сједницу Градског вијећа, на коју ће бити позвани и представници Туристичке заједнице Кантона Сарајево.

На сједници Градског вијећа Града Сарајева покренут и већи број вијећничких иницијатива.