Na osnovi člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 45. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja će se održati u utorak 27.11.2012. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala  Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 44. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 30.10.2012. godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Strategije razvoja grada Sarajeva 2012.-2020.

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2012. godinu

3. Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2013. godinu

4. Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2013. godinu

5. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2013. godinu

6. Nacrt Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2013. godinu

7. Izvještaj za 2012. godinu o aktivnostima Grada Sarajeva u okviru međunarodnih asocijacija čiji je član

8. Izvještaj o preduzetim aktivnostima u parničnom postupku utvrđivanja prava na legat nad Zbirkom umjetničkih dijela iza umrlog Ilije Buljovčića iz Sarajeva, u korist Grada Sarajeva, kao Tužitelja, i aktivnostima u postupku postizanja Sporazuma o sudskoj nagodbi sa Tuženim HKD „Napredak“ Sarajevo

9. Informacija o Izvještaju o radu i finansijskom poslovanju JP Olimpijski bazen „Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu

10. Informacija o aktivnostima u Savezu općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

11. Informacija o aktivnostima SERDA-e za 2011. godinu

12. Informacija o stanju turizma s prijedlogom mjera

13. Informacija o kriminalitetu, javnom redu i miru i saobraćaju na području grada Sarajeva za period januar-oktobar u 2012. godine

14. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Prim. Dr. Željko Ler, s.r.

Broj: 01-05-1488/12

Datum: 15.11.2012. godine