Na osnovi člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 46. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja će se održati u četvrtak 20.12.2012. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 45. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 27.11.2012.godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade „Graham Bamford“ (Alen Delić)

2. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade „Graham Bamford“ (Almir Dautović)

3. Razmatranje Ostavke zamjenika gradonačelnika Grada Sarajeva Miroslava Živanovića sa mišljenjem i prijedlogom Komisije za izbor i imenovanja

4. Razmatranje Ostavke zamjenika gradonačelnika Grada Sarajeva Igora Kamočaji sa mišljenjem i prijedlogom Komisije za izbor i imenovanja

5. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Grada Sarajeva za period 01.01.2013. do 31.03.2013. godine

6. Prijedlog Odluke o visini novčanog iznosa pojedinačne i grupne „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2013. godini

7. Izvještaj o inspekcijskom nadzoru za period decembar 2011.- decembar 2012. godine

8. Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne saradnje za 2012. godinu

9. Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Park-šuma Mojmilo“ s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana "Park-šuma Mojmilo“

10. Informacija o saradnji Grada Sarajeva s organizacijama civilnog društva

11. Informacija o stanju turizma s prijedlogom mjera

12. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA                               

Prim. Dr. Željko Ler, s.r.

Broj: 01-05-1586/12

Datum: 11.12.2012. godine