Na osnovi člana 32., 37., te 55. i 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/98 i 38/08), a u povodu zaključka sa sjednice Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 25.05.2009. godine, Predsjedavajući Gradskog vijeća upućuje Obavijest.

Šesta sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, za koju je dostavljen poziv s prijedlogom dnevnog reda i materijalima, umjesto u utorak 26.05.2009. godine, održat će se u utorak 02.06.2009. godine s početkom u 10.00 sati, u objektu  Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3/1.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA Marin Ivanišević, s.r.

Broj: 01-05-842/09

Datum: 25.05.2009. godine