Na osnovi člana 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/98 i 38/08), sazivam 7. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA. Sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u utorak 30.06.2009.godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3/1.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se i

– Zapisnik o radu 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 02.06.2009.godine

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja "Počasni građanin Grada Sarajeva"

2. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja "Ključ Grada Sarajeva"

3. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana "Jagomir I" s Odlukom o provođenju Regulacionog plana "Jagomir I"

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana "Čobanija" s Odlukom o provođenju Regulacionog plana "Čobanija"

5. Izvještaj o primjeni Odluke o samoupravnom djelokrugu Grada Sarajeva u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja u 2008. godini

6. Nacrt Poslovnika Gradskog vijeća

7. Nacrt Odluke o proglašenju ulica Ferhadija i Maršala Tita od posebnog značaja za Grad Sarajevo

8. Informacija o položaju Grada Sarajeva i primjeni Zakona o principima lokalne samouprave u F BiH sa prijedlogom zaključaka

9. Informacija o realizaciji Projekta razvoja đačkih kuhinja u osnovnim školama u Gradu Sarajevu

10. Informacija o implementaciji projekta informatizacije Gradske uprave i Gradskog vijeća  Grada Sarajeva

11. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Marin Ivanišević, s.r.

Broj: 01-05-926/09

Datum: 08.06.2009.godine