Na osnovi člana 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 16/98), sazivam 9. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA. Sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u utorak, 29.09.2009. godine u 10.00 sati u objektu  Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3/1.

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se:

– Zapisnik o radu 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 28.07.2009. godine

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja "Ključ Grada Sarajeva"

2. Prijedlog Odluke o razrješenju zamjenice Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva

3. Pretres Prijedloga za smjenjivanje zamjenika Gradonačelnika Grada Sarajeva    

4. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2009. godinu

6. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Breka"

7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Vraca"

8. Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Vitkovac"

9. Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Briješće"

10. Informacija o Dokumentu okvirnog budžeta 2010-2012.

11. Informacija o o stanju i problemima amaterizma u oblasti kulture na području grada Sarajeva

12. Informacija o stanju opremljenosti biblioteka na području grada Sarajeva

13. Informacija o saradnji i odnosima organa Grada Sarajeva s vjerskim zajednicama i crkvama

14. Razmatranje Studije predizvodljivosti izgradnje žičare Trebević-Ekonomski institut u Sarajevu

15. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na  telefon 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Marin Ivanišević, s.r.

Broj: 01-02-1310/09

Datum: 18.09.2009.godine