Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, poslije rasprave o prijedlogu dnevnog reda, predloženom na samoj sjednici, počelo s radom današnje, 33. sjednice, izborom zamjenika gradonačelnika Grada Sarajeva. Tako je, jednoglasno, za zamjenika Gradonačelnika izabran Abdulah Skaka (SDA) koji je, davanjem svečane izjave pred Gradskim vijećem, preuzeo svoju dužnost.

Na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedatelj Gradskog vijeća, a koja je sazvana zbog žurnosti, gradski vijećnici su usvojili Odluku o privremenom financiranju Grada Sarajeva za razdoblje 01.01.- 31.03.2016. godine. Ovom Odlukom se regulira nesmetano funkcioniranje Grada Sarajeva u prvom tromjesečju sljedeće godine, odnosno do usvajanja Proračuna Grada Sarajeva za 2016. godinu. Naime, stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o pripadnosti javnih prihoda u F BiH, počelo je izravno financiranje Grada Sarajeva iz javnih prihoda s jedinstvenog računa Federacije BiH, te je stvoren temelj za realno planiranje Proračuna Grada Sarajeva za sljedeću godinu.

U nastavku sjednice, a zbog blagovremenog stvaranja temelja za predlaganje prihoda u Proračunu Grada Sarajeva za 2016. godinu, po žurnom postupku, usvojena je i Odluka o formiranju Povjerenstva za dodjelu u zakup poslovnih prostorija i garaža Grada Sarajeva. Predsjednik Povjerenstva je Jasmin Smječanin, zamjenik predsjednika Suvad Kerla, a članovi Alija Hodžić, Slaven Kovačević i Robert Pleše.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba