Direkcija Sarajevo Film Festivala, Grad Sarajevo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Općina Stari Grad, Općina Centar, Općina Novo Sarajevo i Općina Novi Grad, ovim

                     P O Z I V O M

 
podsjećaju vlasnike i korisnike ugostiteljskih i drugih privrednih objekata koji se nalaze na lokalitetu održavanja  18. Sarajevo Film Festivala, da se pridržavaju važećih zakonskih odredbi koji se odnose na njihov rad.
Pozivamo sve vlasnike i korisnike ugostiteljskih i drugih privrednih objekata da blagovremeno pribave odgovarajuća rješenja izdata od nadležnih općinskih i kantonalnih organa, a prije svega:

           ●  Rješenje – odobrenje za rad
           ●  Rješenje – odobrenje o zauzimanju (korištenju) javne površine
           ●  Rješenje o produženju radnog vremena (ukoliko se radi izvan zakonski
               predviđenog radnog vremena na području pojedine općine).
            Obaveza pribavljanja navedenih rješenja – odobrenja određena je Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima (“Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br:35/099; Zakonom o unutrašnjoj trgovini (“Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br:40/10) i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br:32/09).

            Posebno ističemo da je korištenje akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima  dozvoljeno samo ukoliko isti posjeduju elektronski regulator (ograničivač nivoa zvuka), reguliran na dozvoljeni nivo buke i stručno mišljenje pravnog lica ovlaštenog za mjerenje buke.
            Navedene obaveze utvrđene su Zakonom o zaštiti od buke (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br.26/07).
  
Također, mole se svi prethodno navedeni da se pridržavaju zakonskih odredbi vezanih za održavanje javnog reda i mira, a naročito onih koji ograničavaju prodaju i konzumiranje alkoholnih pića.

Neodgovorni vlasnici i korisnici ugostiteljskih i drugih privrednih objekata, korisnici ljetnih bašti i drugih ugostiteljsko-zabavnih sadržaja nepoštivanjem važećih zakonskih odredbi, te neovlaštenim zauzimanjem javne površine i reprodukcijom preglasne muzike, ometaju i ugrožavaju normalno funkcionisanje zvaničnih festivalskih programa i normalnu komunikaciju na zvaničnim festivalskim lokacijama.

Ovim putem obavještavamo da će svi ugostiteljski i drugi privredni subjekti, a koji se nalaze u neposrednoj blizini zvaničnih festivalskih lokacija, prije i tokom održavanja ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala, biti predmetom povećanog inspekcijskog nadzora pripadnika kantonalnih i općinskih inspekcija, te MUP-a Kantona Sarajevo, a svi prekršioci će biti sankcionisani, a nelegalni ugostiteljski inventar uklonjen.

Tokom Sarajevo Film Festivala, glavni grad Bosne i Hercegovine, posjeti veliki broj stranih gostiju, predstavnika medija, turista i zvaničnih delegacija drugih zemalja od nivoa gradonačelnika do nivoa predsjednika država i vlada, pa dodatno napominjemo vlasnike da ljetne bašte i ugostiteljske objekte i prostore oko istih redovno čiste i održavaju u urednom stanju.
Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Direkciju SFF, kontakt tel. 033/ 363 380 ili 033/208 411, kontakt e-mail: info-sff@sff.ba, kontakt osoba: Dževad Mujan, administrativni direktor SFF-a.

Zajedničkim radom i zalaganjem omogućimo Sarajevu da od 06.07. – 14.07.2012. godine bude kulturni centar Evrope i Svijeta.