Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen sa sekretarom Gradske uprave Miloradom Kojovićem primio je danas Henka Koola, zamjenika gradonačelnika Den Haaga za međunarodnu socijalnu politiku, u cilju postizanja dogovora o konkretnoj zajedničkoj saradnji u oblasti socijalnih pitanja. Tim povodom gradonačelnik Behmen je danas potpisao Memorandum o razumijevanju, kojim se Grad Sarajevo zajedno sa potpisnicima: Gradom Den Haagom, Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i SERDA-om obavezuje da će zajednički raditi: na projektima podrške pružanja socijalnih usluga na području grada i Kantona Sarajevo, na izgradnji informacionog sistema za sve građane KS, koji će posebno obuhvatiti bazu podataka nezaposlenih i osoba u stanju socijalne potrebe, na kreiranju kvalitetnih programa obuke za nezaposlene, kao i na edukaciji socijalnih radnika iz Grada i Kantona Sarajevo, u skladu sa standardima koja se primjenjuju u Den Haagu.

Zamjenik gradonačelnika Den Haaga Henk Kool je kazao da je namjera da pozitivna iskustva stečena kroz implementaciju projekata osposobljavanja i vraćanje nezaposlenih na tržište rada u ovom gradu, budu uspješno primijenjena i u Gradu i Kantonu Sarajevo. U tom procesu je veoma bitna saradnja sa privrednicima ako, dodao je Kool, želimo da vratimo ljude na tržište rada.

Grad Den Haag će do kraja godine preuzeti predsjedavanje Forumom za socijalna pitanja evropske mreže gradova EUROCITIES. Obzirom da je Grad Sarajevo pridruženi član EUROCITIES-a, Grad Haag smatra da bi učešće Sarajeva u pomenutom forumu dalo značajan doprinos budućoj saradnji i realizaciji novih projekata u oblasti socijalne politike.

“Memorandum će dati jedan novi impuls već uspostavljenim odnosima između gradova Sarajeva i Den Haaga. Ovo je prilika da se zahvalimo administraciji ovog prijateljskog grada na kompjuterima koje su donirali našim srednjim školama i kulturnim institucijama, potom na edukaciji mladih u razvoju  demokratskih procesa, na stručnoj pomoći u borbi protiv maloljetničke delinkvencije, a karakteristična je i saradnja između naših jazz festivala, pozorišta i mladih državnih službenika”, istaknuo je Behmen te zamjenika gradonačelnika Den Haaga informisao o Programu pomoći porodiljama/majkama sa djecom koji Grad Sarajevo vodi već četvrtu godinu i kojim je do sada obuhvaćeno preko 15.000 žena.