Povodom obraćanja građana Sarajeva Gradskoj upravi u kojima su izrazili zabrinutost i uznemirenost sve učestalijom pojavom narkomana i alkoholičara na najfrekventnijim mjestima u gradu, gradonačelnik Alija Behmen uputio je pismo ministru unutrašnjih poslova KS Muhamedu Budimliću, policijskom komesaru Vahidu Ćosiću i načelnicima policijskih uprava da poduzmu određene mjere u cilju rješavanja ovog gorućeg problema. Gradonačelnik u pismu navodi da su već duže vrijeme parkovi, školska igrališta i zelene površine u gradskim područjima, u noćnim satima, postala okupljališta narkomana, alkoholičara i problematičnih lica, što među građanima izaziva osjećaj straha i nesigurnosti.

Mjesta na kojima se igraju djeca sada su, uslijed razbijenih flaša i prljavih šprica, postala mjesta potencijalne zaraze, na koja se roditelji više ne usuđuju izvesti svoju djecu, koja se tek susreću sa životom i zaista je užasno da odrastaju uz ovakve ružne slike. Nesigurni su i sami građani koji prolaze ili žele da prošetaju parkovima, po kojima se i po danu, a naročito tokom noći, okupljaju grupe lica koje na tim mjestima konzumiraju drogu i alkohol. Zbog njihove  galame tokom noćnih sati, stanovnici obližnjih stambenih objekata ne mogu ni da spavaju.

Ovi problemi su naročito izraženi u parkovima kod džamije Čobanija, u Velikom parku kod Spomen-obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992.-1995., u ulici Mehmeda Spahe i na Čengić Vili (pored prodavnica koje rade 24 sata dnevno), na garažama između ulica Mehmeda Spahe i Buka, te na Alipašinom, Mojmilu i Dobrinji.

S obzirom i na ljetnu turističku sezonu od koje se očekuje mnogo, potrebno je što energičnije poduzeti konkretne aktivnosti na rješavanju ove pojave. Tako bi se prva slika koju turista stiče o Sarajevu poboljšala, a cjelokupan imidž grada digao na viši nivo.

Imajući razumijevanja za veliki angažmana policije, gradonačelnik apelira na MUP KS da uzme u obzir navedeno i da poduzme potrebne mjere kako bi se u navedenim ali i u drugim područjima u gradu, osigurao miran i siguran život građana, a parkovi i igrališta ponovo postala sinonim za sigurnu dječiju igru i rekreaciju građanki i građana Sarajeva.