Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen uprličio je danas u prostorijama Gradske uprave prijem za izvođače radova koji su doprinijeli uspješnoj realizaciji III faze projekta “Obnove sarajevske Vijećnice” i tom prilikom uručio im zahvalnice Grada Sarajeva. Ovo priznanje Grada Sarajeva dobili su autori Glavnog projekta obnove Vijećnice: dipl. ing. arh. Ferhad Mulabegović i posthumno dipl. ing arh. Smajo Mulaomerović, te GP “Bosna” d.d. Sarajevo, kao glavni izvođač radova. Za izvođenje restauratorskih radova u realizaciji III faze projekta “Obnove sarajevske Vijećnice” Zahvalnicu Grada Sarajeva su dobili firma “Restauro” d.o.o. Sarajevo i restaurator-konzervator mr. Esad Vesković. Za izvođenje restauratorskih radova od kamena, Zahvalnica je pripala firmi HM-Tenax d.o.o. Sarajevo, odnosno za izvođenje stolarskih radova firmi “Kontinental”, d.o.o. Kiseljak.

“Vaše učešće i angažman u obnovi Vijećnice je od historijskog značaja. Vaša zasluga za sve to je najveća i ove zahvalnice su najmanje što vam Grad u to ime može dati”, istaknuo je Behmen te dodao da Vijećnica treba da bude mjesto kulture, nauke, obrazovanja i vjerovatno mjesto u kojem će biti smješten informativni centar sa certifikovanim kopijama dokumenata Haškog tribunala. Behmen je kazao da je pored Muzeja Vijećnice, predviđen i prostor za održavanje sjednica Gradskog vijeća, naučne skupove, okrugle stolove, književne večeri…

Jedan od glavnih autora Glavnog projekta obnove Vijećnice dipl. ing. arh. Ferhad Mulabegović je kazao: “Iduće godine, kada planiramo u potpunosti završiti obnovu ovog objekta, bit će skoro 20 godina od kada se krenulo u ovaj veoma složen proces uz finansijsku podršku domaćih vlasti i  međunarodne zajednice”. Nedžad Mulaomerović, sin nažalost preminulog glavnog projektanta Smaje Mulaomerovića je ovom prilikom istaknuo da je u pripremi fotomonografiju sarajevske Vijećnice, autora Ferhada Mulabegovića, Smaje Mulaomerovića i Valerijana Žuje.

Prema riječima Uglješe Kisića, direktora GP “Bosna”, “projekat je bio savršen, do detalja razrađen, što je pomoglo pri izvođenju radova”. Adnan Kadrić, direktor firme “Restauro” d.o.o. Sarajevo i restaurator-konzervator mr. Esad Vesković su istaknuli da je u relativno kratkom roku urađen složen i zahtjevan posao kada je riječ o restauratorskim radovima. Mirsad Hodžić, direktor firme HM-Tenax d.o.o. Sarajevo smatra da su kamenoresci opravdali svoju zadaću, a u ime firme „Kontinental“ d.o.o. Kiseljak Ivica Bencun izrazio je zadovoljstvo i ponos što je njihova stolarija dio procesa obnove Vijećnice.

Gradonačelnik Behmen je na kraju prijema istaknuo da je u toku četvrta, završna faza obnove Vijećnice i radovi se izvode prema planiranoj dinamici. U sklopu ove faze izvest će se instalaterski, stolarski i zanatski radovi na obradi enterijera, potom radovi od kamena i teraca, radovi na obnovi slikarskih dekoracija, te rekonstrukcija i restauracija gipsane dekoracije.

Otvaranje Vijećnice planirano je u junu iduće godine koncertom Bečke filharmonije.