Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen uputio je hitan zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i zatražio zabranu najavljene šetnje i obilježavanje sukoba između legalnih oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine sa jedne i okupatorskih snaga Jugoslavenske narodne armije sa druge 3. maja 1992. godine, koju je najavio takozvani Pododbor za obilježavanje stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici. Gradonačelnik Behmen drži da se u Dobrovoljačkoj ulici u maju 1992. godine nije dogodio zločin, nego da je Sarajevo taj dan odbranjeno od napada strane vojne sile na teritoriji međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine.

Gradonačelnik Behmen želi podsjetiti javnost da je i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju nakon višegodišnje istrage ustanovio kako je kolona JNA u Dobrovoljačkoj ulici bila legitimna vojna meta i da u incidentu u toj ulici nema elemenata krivičnog djela, te bi stoga najavljeno obilježavanje bilo ruganje žrtvama troipogodišnje opsade Sarajeva koja je počela tog dana.
 
Gradonačelnik Behmen smatra kako bi održavanjem najavljene posjete moglo doći do ozbiljnog narušavanja javnog reda, odnosno sukoba ili nasilja širih razmjera i stoga je treba zabraniti, odnosno povući raniju saglasnost koju je, prema medijskim izvještajima, MUP Kantona Sarajevo već dao.
 
Gradonačelnik  Sarajeva za sutra će tražiti sazivanje vanredne sjednice Gradskog vijeća povodom najavljene posjete.
                           
Gradonačelnik Behmen obratiće se javnosti tokom dana i detaljnije obrazložiti svoj zahtjev.

Izvor: Odjeljenje za odnose s javnošću