Bit-će-uklonjeni-grafiti-sa-trideset-i-dva-objekta-u-centru-grada-1

Grad Sarajevo će zajedno sa Upravom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, te Međunarodnim programom pomoći u kriminalističkoj obuci u BiH – ICITAP realizirati ovogodišnji projekt “Uklanjanje grafita – Zona bez grafita“.

Planirano je uklanjanje grafita sa 32 objekta u prvoj fazi, a cilj kampanje je pored toga, apelovati i na svijest građana da se ispisivanjem grafita prije svega nanosi materijalna šteta pravnim i fizičkim licima, te šteti ukupnom izgledu glavnog grada BiH.

Također, u nastavku projekta čišćenja će biti obuhvaćen i veći broj objekata.

Čišćenje grafita počinje 25. marta 2019. godine, Gradska uprava Grada Sarajeva je dobila sve potrebne saglasnosti, a radovi će biti realizirani uz nadzor Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo. Ovaj projekt je nastavak veoma uspješne saradnje sa Upravom policije MUP KS i ICITAP-om koja je realizirana i u protekloj godini.