Dogradonačelnik Abdulah Skaka otvorio Simpozij „Reactivate Sarajevo“ u Vijećnici

Jutros je u Vijećnici počeo s radom jednodnevni međunarodni simpozij pod nazivom „Reactivate Sarajevo“. Zamjenik gradonačelnika Abdulah Skaka je uime domaćina Grada Sarajeva kao počasnog pokrovitelja, otvorio skup i poželio uspješan rad učesnicima Simpozija, koji je okupio domaće i međunarodne eksperte iz oblasti arhitekture, urbanizma i kulture. „Okupili smo se u jednom od najljepših i najreprezentativnijih objekata u gradu Sarajevu. Ovo arhitektonsko i historijsko obilježje glavnog grada BiH, nakon 18 godina obnove, ponovo je otvoreno za javnost 2014. i danas je postalo jedna od najznamenitjih turističkih atrakcija Sarajeva“, istaknuo je Skaka.

Dogradonačelnik je prisutne upoznao i sa još jednim simbolom grada Sarajeva – Trebevićkom žičarom, koja ima simbolički, turistički i infrastrukturalni značaj za Sarajevo kao glavni grad.

101349

U sklopu Simpozija, održat će se nekoliko okruglih stolova, na kojima će se razgovarati, između ostalog, o razvoju urbane infrastrukture s ciljem održivog razvoja gradova, o potencijalima i izazovima gradova kad je riječ o urbanom planiranju, kao i o kulturnom menadžmentu za revitalizaciju gradova.

Simpozij se održava u organizaciji Urban-Think Tank i Katedre arhitekture i urbanog planiranja (ETH) iz Zuricha, u saradnji sa internacionalnim i lokalnim partnerima (fakultetima, muzejima, fondacijama).

Ovaj značajni međunarodni skup arhitekata i urbanista podržali su Grad Sarajevo, te Švicarska nacionalna znanstvena fondacija (SNSF) i Švicarski sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) preko Švicarske ambasade u BiH.

Gradonačelnici Sarajeva i Budimpešte potpisali Sporazum o saradnji

Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić nalazi se u zvaničnoj posjeti pobratimskom gradu Budimpešti na poziv prvog čovjeka mađarske prijestolnice Istvána Tarlósa. Posjeta je dogovorena prilikom boravka gradonačelnika Budimpešte u Sarajevu u aprilu ove godine povodom Dana grada.

Tokom današnjeg susreta, gradonačelnici Komšić i Tarlós su razgovarali o potrebi konkretizovanja i intenziviranja međusobnih veza, što je rezultiralo potpisivanjem Sporazuma o saradnji između Sarajeva i Budimpešte na svim područjima od interesa za građane ova dva grada.

Dvojica gradonačelnika su se složila da je ovaj sporazum dobra osnova za izradu jednog programa koji će biti proveden kroz konkretne oblike saradnje u oblasti upravljanja javnim uslugama, turizma, privrede, kulture, te u obrazovanju kroz razmjenu studenata i profesora.

Komšić je predložio, a gradonačelnik Budimpešte prihvatio, da se u narednom periodu angažuju ekipe iz dva grada koje bi iskordinirale organizaciju promotivnih susreta pod nazivomDani Sarajeva u BudimpeštiiDani Budimpešte u Sarajevu”, a sve u cilju intenziviranja daljnje saradnje. Privrednici, turistički i i kulturni djelatnici iz dva grada bi ovakvim manifestacijama bili u prilici da promoviraju sebe i nađu partnere na bazi zajedničkih interesa.

Gradonačelnik Komšić se zahvalio Vladi Mađarske i Gradu Budimpešti na doniranim sredstvima za obnovu sarajevske Vijećnice i pomoći upućenoj BiH povodom velikih poplava u maju 2014. godine.

Gradonačelnik Komšić se danas sastao i sa Aleksandrom Dragičevićem, ambasadorom BiH u Mađarskoj. Komšić je u razgovoru posebno naglasio da se današnjim potpisivanjem Sporazuma između dvije prijestolnice, pruža veća mogućnost bh. gradovima da predstave svoje turističke, privredne, kulturne i druge potencijale ovoj prijateljskoj zemlji. Također je bilo riječi i o uspostavljanju direktne avionske linije između ova dva grada.

Obilježena 24. godišnjica ubistva građana Sarajeva na Trgu ZAVNOBIH-a

Polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i minutom šutnje danas je u Sarajevu, na Trgu ZAVNOBiH-a kod broja 10, obilježena godišnjica stradanja šest građana Sarajeva, od kojih je troje djece. Tim povodom, u ime Grada Sarajeva, gradski vijećnici Hasan Hodžić i Boris Riderle odali su počast i položili cvijeće na mjesto stradanja.

Tog tragičnog dana ubijena su djeca Samir Ibrahimagić, Enes Muharemović i Adnan Mušanović i tri odrasle osobe Zoran Drndelić, Željko Lovrić i Rasim Šaškić.


Obilježavanju godišnjice prisustvovali su, između ostalih, porodice ubijenih, predstavnici Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995, Općine Novi Grad Sarajevo, učenici Osnovne škole “Fatima Gunić”,  te građani.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba

Dogradonačelnik Skaka na Međunarodnom aerodromu Sarajevo dočekao bh. reprezentativce u sjedećoj odbojci

Dogradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka prisustvovao je danas na Međunarodnom aerodromu Sarajevo dočeku bh. reprezentativaca u sjedećoj odbojci koji su osvojili srebro na Paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru. Tom prilikom  zamjenik gradonačelnika je istakao da su ovi momci ponos države, čestiti i jaki ljudi.

„Gradska administracija je uvijek među prvima pružala podršku. Tako će i ostati. Vrata Grada Sarajeva će im uvijek biti širom otvorena. U svoje i u ime gradonačelnika Sarajeva prof. dr. Ive Komsića želim im svako dobro i uspjeh u budućim takmičenjima“, naglasio je Skaka na današnjem dočeku.

Gradonačelnik Ivo Komšić na Međunarodnom susretu za mir u Assisiju: U BiH Evropa je izgubila sebe!

Na poziv organizatora Zajednice Sant’Egidio iz Rima, gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić učestvuje u radu trodnevnog Međunarodnog susreta za mir u italijanskom gradu Assisi. Ovi tradicionalni susreti okupili su na stotine vjerskih lidera svih konfesija i uglednika iz svijeta kulture i politike, koji razmatraju najurgentnija pitanja vezana za mir, povjerenje, suživot i dijalog u Evropi i svijetu. Molitva za mir posvećena Bosni i Hercegovini bila je prva molitva održana u sklopu konferencije koja će se završiti večeras susretom gradonačelnika Komšića i učesnika sa papom Franjom, te zajedničkom molitvom povodom obilježavanja 30. godišnjice historijskog Oktobarskog dana molitve kojeg je prvi put sazvao sveti Ivan Pavao II 1986. godine.

Gradonačelnik se danas obratio učesnicima Međunarodnog susreta za mir, izlagavši na temu “Budućnost Evrope – mogućnost za integraciju i dijalog”.
Svoje obraćanje, koje je privuklo veliku pažnju i imalo značajan odjek među prisutnima na ovoj konferenciji, Komšić je započeo riječima da je „danas općeprihvaćena teza u socijalnoj znanosti da je društvo komunikacijska zajednica. Ovakva zajednica je zasnovana na višem obliku djelatnosti u kojoj se socijalna zbilja ali i socijalni akteri tek izgrađuju. To znači da se identiteti socijalnih aktera i društava postižu tek u interakciji, preko drugoga. Za ovakvu interakaciju potrebno je ne samo jezičko razumijevanje. Ukoliko se ulazi u socijalnu komunikaciju sa pretpostavljenim identitetima, tj. fiksiranim i zatvorenim kulturnim i religijskim vrijednostima, komunikacija je u najmanju ruku otežana, najčešće nemoguća. Komunikacija zasnovana na etničko-vjerskom ili nekom drugom ideološkom postulatu uvijek vodi u represiju jednih nad drugima“.

Komšić je kazao da se „danas svjetsko društvo ili svjetska društva nalaze u fazi traganja za modelom socijalne komunikacije i kohabitacije. Problem je u tome što su ova duštva izgradila svoje identitete kroz kulturu i religiju te im se proces kohabitacije s drugima pojavljuje samo kao proces asimilacije. Izlaz iz ove poteškoće najčešće se traži u kompromisu koji je moguć samo ukoliko se napuste esencijalistička stajališta. Međutim, gubitak ovog stajališta je gubitak identiteta. Da bi se ovaj problem prevladao, prvi korak je upoznavanje i razumijevanje  drugih kultura i religija, te priznavanje njihove različitosti,  a ne izbjegavanje, zanemarivanje ili potiranje“.

Prema Komšićevim riječima za ovu priliku poučan je primjer Bosne i Hercegovine. „Odlučujući utjecaj u formiranju simboličkih i kulturno-religijskih dobara i vrijednosti imala je jedna posebna društvena forma komunikacije i vrijednosti koje su iz nje proistekle. Možemo utvrditi da je be-ha društvo formirano u jednoj vrsti izvorne socijalne interakcije. To znači da je ovo društvo predstavljalo jedan od izvornih tipova komunikativne zajednice. Kulturni identiteti u BiH, kao osnova etničko-nacionalnih identiteta, formirali su se u obrascima komunikativnog djelovanja, tj. kroz razumijevanje i uvažavanje. Komunikativna djelatnost ili proces intersubjektivnosti zasnovan je, zapravo, na razumijevanju (što pretpostavlja zajednički jezik), i na ispunjenim zahtjevima za važenje, što pretpostavlja međusobno priznanje socijalnih aktera, njihovo međusobno uvažavanje. Unutar ovih struktura jezika i priznanja odvijala se komunikativna djelatnost, odnosno socijalni proces. Identiteti socijalnih aktera su se potvrđivali i održavali u ovakvoj komunikaciji“.

Gradonačelnik je ocijenio da je za be-ha društvo to značilo da se ono formiralo u izvornoj međuetničkoj komunikaciji, sa posebnim oblikom identiteta. Ova posebnost se sastoji u tome što se identitet svake etničke zajednice formirao u mediju zajedničkog jezika koji je omogućio razumijevanje, i u mediju zajedničke sredine (toposa)  koja je omogućila uvažavanje, tj. suživot. Svaka etnička zajednica je u svome identitetu sadržavala drugu etničku zajednicu. Pojednostavljeno rečeno, narodi u BiH nisu  živjeli jedni pored drugih u nekoj mehaničkoj svezi, nego zajedno, jedni s drugima. Drugi je bio dio identiteta, i to drugi za koga se zna da je drugačiji i različit. Ali upravo ova drugost i različitost je mogla potvrđivati i čuvati vlastiti identitet – njegovanje vlastitog identiteta je uključivalo čuvanje identiteta drugoga. To nije bio slučaj niti jedne druge etničke zajednice u Evropi. Evropska društva su bila zasnovana na jednoj etničkoj zajednici i druge su primali samo u mehaničkim svezama interesa. Zato te veze nisu nikada bile čvrste, nisu bile životne i njihova historija je uglavnom bila historija međusobnih borbi za prestiž, za prevlast, pri čemu se koristila i najstrašnija sredstva – progoni i genocid“.

Identitet nastao u samorazumijevanju i u priznanju drugog izgubio je, nažalost, u protreklom ratu u BiH, svoju osnovicu. „Različite etničko-vjerske zajednice koje su svoje identitete gradile na osvještenim  razlikama sada su ga određivale popisom atributa koji im pripadaju kao singularnostima. Samorazumijevanje je pretvoreno u znanje koje se može razložiti na konačan broj propozicija i koje se mogu osvjedočiti. Ovakvi identiteti postali su apstraktna samoodnošenja spoznajućih subjekata bez priznanja drugog. Priznanje izostaje na sve strane, zajednice se još razumiju ali ne uvažavaju zahtjeve jedna drugoj“, naglasio je Komšić.
„Također, ratom i novom retorikom koja je izgubila komunikacijsku strukturu, izgubljen je temelj kulturno-nacionalnog identiteta svih zajednica, a to je zajednička životna sredina. Projektanti rata su izgleda znali da je topos davao najznačajniju karakteristiku zajedničkom životu u različitosti, tako da su nastojali sve zajednice iščupati iz njihove sredine. Pri tome su koristili najbrutalnija sredstva – progone, paljenje i uništavanje imanja, tzv. etničko čišćenje, sve do genocida. Uništavanjem zajedničke životne sredine uništen je podjednako identitet svih zajednica u BiH i njihovo zajedništvo (zajednice koje su se našle u novim sredinama u izbjeglištvu još tragaju za svojim identitetom)“, kazao je gradonačelnik.
Naglasio je da „nažalost, to stanje traje i danas i postalo je društvena činjenica. U središtu Evrope, zaslugom i same Evrope, izgubljen je jedan poseban i jedinstven životni svijet, s posebnim oblikom identiteta, za kojim Evropa traga“.

Svoje obraćanje gradonačelnik Ivo Komšić završio je riječima: „Transnacionalni identiteti nastali u ovakvim scenarijima pokušavaju liberalizacijom prostora imitirati topos životnog svijeta koji je u BiH postojao u izvornom obliku. Taj prostor, vještački izgrađen, nije ništa drugo do pokušaj komprimiranja okruženja kako bi se ostvarile mobilne i profitabilne relacije i partnerstva. To nije onaj bosanski topos kao sredina u kojoj različite zajednice održavaju svoje razlike životom. Unutar tog vještački proizvedenog transnacionalnog identiteta ostaju neprevladive granice u jezicima, kulturi, religiji, običajima. Ove granice, iako se prigušuju u novim tipovima evropske demokracije, ili u strategijama turističkih agencija, izbijaju često na površinu u formi ekcesa, sitnih pobuna ili pak otvorenih zločina prema pripadnicima drugih etničko-vjerskih skupuna. U BiH Evropa je izgubila sebe“.

Zamjenik gradonačelnika Skaka predstavio novu kabinu Trebevićke žičare izloženu ispred Vijećnice

Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Abdulah Skaka danas je ispred gradske Vijećnice predstavio prvu kabinu – panoramsku gondolu Trebevićke žičare. Ova mini-instalacija bit će izložena kako bi se građani Sarajeva mogli upoznati sa njenim izgledom i tehničkim karakteristikama. „Jedan od osnovnih razloga zašto sam preuzeo funkciju zamjenika gradonačelnika bila je ta da se aktivno uključim u proces izgradnje žičare. Sedam mjeseci nakon preuzimanja mandata, od gotovo izgubljenog projekta mi danas ulazimo u fazu građenja”, naglasio je Skaka, te dodao da je kompletan proces izgradnje žičare bio transparentan – od međunarodnih tendera do domaćih javnih poziva.

„Sve vrijeme je cjelokupna javnost bila uključena, redovno se obavještavalo o aktivnostima”, kazao je Skaka, te izrazio nadu da će nova gradska administracija nastaviti ovim tempom da radi na kapitalnim investicijama koji imaju i simbolički, turistički i infrastrukturalni kapacitet Sarajeva kao glavnog grada.

Mufid Garibija, projektant dolazne i polazne stanice Trebevićke žičare kazao je da će cijela žičara biti panoramska, te će stanicama i gondolama dominirati staklo, što će doprinijeti užitku posjetilaca u pogledu na Sarajevo. „Gondole će biti u bojama olimpijskih krugova i oslikavat će jedinstvo i multietničnost Sarajeva“,  kazao je Garibija.

Trebevićka žičara predstavljat će najmodernije postrojenje koje će Sarajevo dobiti. Činit će je 33 kabine, svaka sa po 10 mjesta, kapaciteta 1.200 putnika na sat. Umjesto nekadašnjih 12 minuta, novom žičarom će se stizati na Trebević za 7 minuta i 15 sekundi. Za razliku od stare, nova žičara neće stvarati buku, koristit će malo energije, ekološki će biti prihvatljiva…

Čestitka dogradonačelnika Skake bh. reprezentativcima u sjedećoj odbojci na osvojenoj srebrenoj medalji

Zamjenik gradonačelnika Abdulah Skaka u ime Grada Sarajeva uputio je čestitku reprezentaciji BiH u sjedećoj odbojci povodom osvajanja srebra na Paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru: „Olimpijsko Sarajevo, cijelo sportsko Sarajevo i ja lično kao zamjenik gradonačelnika želim vam uputiti najiskrenije čestitke na osvojenoj petoj olimpijskoj medalji. I ovo treće srebro potvrda je veličine izuzetnih sportista i ljudi koji zaslužuju naše poštovanje.

Grad Sarajevo će kao i uvijek nastaviti podržavati višestruke evropske, svjetske i olimpijske prvake koji su svojim uspjesima i zalaganjem doprinijeli promociji grada Sarajeva i države Bosne i Hercegovine“, istaknuo je dogradonačelnik Skaka u čestitci.

Održan 4. međunarodni kongres tradicionalne i zapadne medicine pod pokroviteljstvom GV-a i gradonačelnika Komšića

Ovog vikenda u sarajevskoj Vijećnici održan je Četvrti međunarodni kongres tradicionalne i zapadne medicine pod pokroviteljstvom Gradskog vijeća Grada Sarajeva i gradonačelnika prof. dr. Ive Komšića. Zamjenik gradonačelnika Abdulah Skaka otvorio je dvodnevni program Kongresa, kojeg je organizirala Branislava Rakonjac, osnivačica i direktorica Udruženja informoterapeuta i fitoterapeuta u Bosni i Hercegovini.

Predavači su bili informoterapeut, fitoterapeut i fizioterapeut-maser Branislava Rakonjac (tema: Predstavljanje Centra tradicionalne alternativne medicine i rezultati, Leit u službi konvencionalne medicine i ostvareni rezultati, Fitoterapija: koža kao najveći organ, povratne informacije u našim organima, toksičnost, peroksidacija, uzroci i posljedice), potom dr. Ranko Čović (tema: Suplementi, Iskustva u informoterapiji), fitoterapeut Erna Okanović (tema: Zdravlje iz božije bašte), mr. sc. Muhamed Bikić (tema: Sportsko pravo),  prim. dr. Melika Babić-Zečević  (tema: Glavobolje i uzroci), dr. Jadranka Šarić (tema: Nesigurnost i zdravlje ljudi).

 

Učesnicima Kongresa obratili su se i  Larysa Peleshko (tema: Filozofija kineske medicine i informoterapije, Iskustva korišćenja elektropunkturne dijagnostike, mikrogeneratora po dr.  Skrypniuku i čipova Intera-cristal u praksi ljekara), prof. Damir Pejin (tema: Homeopatija i njen doprinos u pre i postoperativnom tretmanu hirurških pacijenata), dr. Aida Mujić-Čaušević (tema: Kako ubrzati metabolizam i mršaviti zdravo), Emina Karamehić (tema: Utjecaj boravka u labirintu Ravne i uređaja Theraphi na zdravstveno stanje ispitanika), informoterapeut  Mirzeta Kamberović (tema: Efekat čišćenja jetre od žučnih kamenaca po recepturi Hulde Clark i uticaj na zdravstveno stanje organizma), dr. Orest Proniv (tema: Švajcarska tehnologija ERI – efikasna metoda oporavka djece s akutnim bakterijskim i virusnim infekcijama), dr. Elisaveta Tomov (tema: Aurikuloakupunkturni imformoimplantat kod cervikobranhijalnog sindroma), Vaselije Negovanović (tema: Suplementi i iskustva u informoterapiji) i Feđa Maunagić (tema: Stanje alternativne medicine u regionu).

Dogradonačelnik Abdulah Skaka dao znak za start 10. jubilarnog Sarajevskog polumaratona

Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Abdulah Skaka, jutros je ispred BBI Centra, dao znak za start 10. jubilarnog Sarajevskog polumaratona. Time je Grad Sarajevo kao domaćin i suorganizator ove međunarodne manifestacije potvrdio kontinuiranu podršku ovom događaju, koji je za Sarajevo važan kako sa sportske tako i sa ekonomske i turističke strane.

Ovogodišnji polumaraton, čiji je slogan “Half marathon, Full experience”, okupio je rekordan broj učesnika iz BiH, cijele regije i Evrope – njih oko 2.500 iz 30 zemalja.

Prije starta polumaratona, najmlađi učesnici su trčali utrku Nesquik Kid’s Run. Trčat će se G-Drive štafetni polumaraton i Fun Run utrka za rekreativce.

Sponzori 10. jubilarnog Sarajevskog polumaratona su Coca Cola, Novo Nordisk, Gazprom i Nestle.

Sarajevskim polumaratonom se obilježava Međunarodni dan bez automobila, Evropska sedmica kretanja i po drugi put – Evropska sedmica sporta.

U nedjelju 10. jubilarni Sarajevski polumaraton

Zamjenik gradonačelnika Abdulah Skaka će u ime Grada Sarajeva kao domaćina i suorganizatora, ozvaničiti start 10. jubilarnog Sarajevskog polumaratona, u nedjelju, 18. septembra u 9 sati ispred BBI Centra. Ovogodišnja ruta polumaratona čiji je slogan “Half marathon, Full experience” je: BBI Centar-Alipašina ulica-Stadion Koševo i Jezero-Marijin Dvor-Vilsonovo šetalište-Malta-Vilsonovo šetalište-Obala Kulina bana-Vijećnica-Kozja ćuprija-nazad do Sebilja-Markale-BBI Centar.

Tim povodom je danas u prostorijama Gradske uprave održana press konferencija na kojoj je gradonačelnik Ivo Komšić kazao da je ovo međunarodna manifestacija koja je za Sarajevo važna kako sa sportske tako i sa ekonomske i turističke strane.

“Za grad Sarajevo kao glavni grad naše zemlje i za mene kao gradonačelnika veoma je važno da imamo jednu organizaciju koja promovira grad u međunarodnim razmjerama, i to ga promovira na najbolji mogući način. Ovo je još jedna pozitivna i lijepa slika koja će otići iz Sarajeva ovih dana“, rekao je Komšić, te naveo da je Grad Sarajevo finansijski podržava ovaj međunarodni projekat još od njegove prve godine.

Zahvalivši se Gradu Sarajevu na podršci, Erol Mujanović, izvršni direktor Sarajevo Marathona, istakao je da se polumaraton dosta razvio u proteklih 10 godina. Dodao je da je na prvoj trci bilo blizu stotinu ljudi, dok se sada očekuje rekordan broj učesnika iz BiH, cijele regije i Evrope – njih oko 2.500 iz 30 zemalja.

“Želimo da što više naših sugrađana bude dio ove priče, a strance čuvamo kao jedan veoma važan faktor lokalnog ekonomskog razvoja“, kazao je Mujanović te naglasio da će manifestacija gradu donijeti najmanje 1.000 noćenja.

Istaknuo je da je od posebne važnosti i humanitarni aspekt utrke. „Očekuje se da se prikupi od 10.000 do 20.000 KM u razne humanitarne svrhe, od socijalno ugroženih kategorija, do djece s poteškoćama u razvoju”, naveo je direktor Udruženja “Marathon”.

Mujanović je najavio i učešće tri olimpijske maratonke na utrci ove godine: Oliveru Jevtić, Slađanu Perunović i Mariju Vrajić iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske, kao i atletičara iz Kenije Stanleya Kipruta.

Pored Sarajevskog polumatona u dužini od 21,1 km čiji je sponzor Coca Cola i Fun Run utrke za rekreativce pod pokroviteljstvom farmaceutske kompanije Novo Nordisk, organizator Udruženje „Marathon Sarajevo“ će ovogodišnji jubilej obilježiti uz nove dvije utrke: G-Drive štafetni polumaraton i dječiju utrku Nesquik Kid’s Run.

Smajila Ćoralić i Amila Čović iz kompanija Novo Nordisk i Nestle izrazile su zadovoljstvo učešćem i podrškom jednoj ovakvoj sportskoj manifestaciji koja pomaže da se populariše sport, jačaju fizičke aktivnosti i oupće poboljša kvalitet života ljudi.

Sarajevski polumaraton se i ove godine održava u mjesecu septembru, kada se obilježava: Međunarodni dan bez automobila, Evropska sedmica kretanja i po drugi put – Evropska sedmica sporta.