Počeli radovi na obnovi fasada na četiri objekta u ulici Maršala Tita

U skladu sa Sporazumom koji su potpisali gradonačelnica Sarajeva  Semiha Borovac i ministar stambenih poslova Kantona Sarajevo Samir Silajdžić, 10. maja otpočeo je projekat obnove fasada, koje podliježu posebnoj kulturno-historijskoj zaštiti. Radovi se izvode na četiri objekta u ulici Maršala Tita br. 18, 20, 22 i 24, od BBI banke do zgrade Željeznice FBiH.

Projekat iluminacije mostova na rijeci Miljacki

Da bi grad Sarajevo učinila ambijentom ugodnog življenja, te atraktivnom turističkom destinacijom Gradska uprava predvođena gradonačelnicom Semihom Borovac pokrenula je niz projekata koji se odnose na uređenje grada. Jedan od njih jeste iluminacija, odnosno osvjetljenje mostova na rijeci Miljacki.

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }