Za 15 dana okončanje sanacije u ulici Ferhadija

Na inicijativu gradonačelnice Semihe Borovac otpočele su aktivnosti na sanaciji glavne sarajevske šetnice Ferhadije koja se nalazi u veoma lošem stanju. Namjera Grada je da se do početka turističke sezone izvrše potrebne popravke u ulici Ferahdija, a za narednu godinu planira njena potpuna rekonstrukcija, kvalitetno i dugoročno.

Gradonačelnica Borovac čestitala 16. maj, Dan Općine Novo Sarajevo

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac čestitala je predsjedavajućem Općinskog vijeća Novo Sarajevo Nedžadu Koldži i načelniku Općine Željku Komišiću 16. maj, Dan Općine, u kojoj je poželjela da "dani, mjeseci i godine koji slijede budu vrijeme sveopćeg napretka općine Novo Sarajevo, vrijeme rastućeg kvaliteta života njenih građana."

Počeli radovi na obnovi fasada na četiri objekta u ulici Maršala Tita

U skladu sa Sporazumom koji su potpisali gradonačelnica Sarajeva  Semiha Borovac i ministar stambenih poslova Kantona Sarajevo Samir Silajdžić, 10. maja otpočeo je projekat obnove fasada, koje podliježu posebnoj kulturno-historijskoj zaštiti. Radovi se izvode na četiri objekta u ulici Maršala Tita br. 18, 20, 22 i 24, od BBI banke do zgrade Željeznice FBiH.

Projekat iluminacije mostova na rijeci Miljacki

Da bi grad Sarajevo učinila ambijentom ugodnog življenja, te atraktivnom turističkom destinacijom Gradska uprava predvođena gradonačelnicom Semihom Borovac pokrenula je niz projekata koji se odnose na uređenje grada. Jedan od njih jeste iluminacija, odnosno osvjetljenje mostova na rijeci Miljacki.