Grad Sarajevo jedan od potpisnika Protokola o projektu \”Tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica-Vojkovići-Dobrinja-Nedžarići\”

Zamjenik gradonačelnice Sarajeva Josip Jurišić sa predstavnicima Grada Istočno Sarajevo, Ministarstva prometa i komunikacija KS, Općina Ilidža, Istočna Ilidža i Novi Grad, te KJKP GRAS i RRA SERDA danas je potpisao Protokol o saradnji za realizaciju projekta "Tramvajska pruga Ilidža-Hrasnica-Vojkovići-Dobrinja-Nedžarići", u dužini od 15.500 metara.

Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva o bespravnoj izgradnji

Gradsko vijeće Grada Sarajeva danas je održalo tematsku sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, na čijem dnevnom redu se nalazila Informacija o posljedicama bespravne izgradnje na području grada Sarajeva s prijedlogom mjera poboljšanja stanja, te Informacija o prethodnim programskim, planskim i strateškim dokumentima zajednice u oblasti urbanog planiranja koje se provode na području grada Sarajeva u djelokrugu Gradskog vijeća i Gradske uprave s prijedlogom zaključaka.

Za 15 dana okončanje sanacije u ulici Ferhadija

Na inicijativu gradonačelnice Semihe Borovac otpočele su aktivnosti na sanaciji glavne sarajevske šetnice Ferhadije koja se nalazi u veoma lošem stanju. Namjera Grada je da se do početka turističke sezone izvrše potrebne popravke u ulici Ferahdija, a za narednu godinu planira njena potpuna rekonstrukcija, kvalitetno i dugoročno.

Gradonačelnica Borovac čestitala 16. maj, Dan Općine Novo Sarajevo

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac čestitala je predsjedavajućem Općinskog vijeća Novo Sarajevo Nedžadu Koldži i načelniku Općine Željku Komišiću 16. maj, Dan Općine, u kojoj je poželjela da "dani, mjeseci i godine koji slijede budu vrijeme sveopćeg napretka općine Novo Sarajevo, vrijeme rastućeg kvaliteta života njenih građana."

Počeli radovi na obnovi fasada na četiri objekta u ulici Maršala Tita

U skladu sa Sporazumom koji su potpisali gradonačelnica Sarajeva  Semiha Borovac i ministar stambenih poslova Kantona Sarajevo Samir Silajdžić, 10. maja otpočeo je projekat obnove fasada, koje podliježu posebnoj kulturno-historijskoj zaštiti. Radovi se izvode na četiri objekta u ulici Maršala Tita br. 18, 20, 22 i 24, od BBI banke do zgrade Željeznice FBiH.