Gradonačelnica i Gradska uprava lideri u projektu obnove Gradske vijećnice

Gradonačelnica i Gradska uprava bit će lider u projektu obnove Gradske vijećnice, dogovoreno je na sastanku koji je gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac održala sa kantonalnim ministrima prostornog uređenja, te kulture i sporta, kao i sa predstavnicima Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, federalnog i kantonalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, te Zavoda za planiranje razvoja KS, Općine Stari Grad i dr.