Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić i predsjedavajući Gradskog vijeća Suljo Agić primili su danas predsjednika Parlamenta Kantona Berna Marca Josta, koji je u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini i bh. prijestolnici. Prijem je upriličen kako bi se razgovaralo o mogućnostima buduće institucionalne, kulturne i sportske saradnje između Grada Sarajeva i Kantona Bern. Obzirom na interesovanje koje je predsjednik Jost iskazao tokom današnjeg susreta, gradonačelnik Komšić ga je upoznao sa trenutnim ustavno-pravnim položajem Grada Sarajeva, nadležnostima i finansiranjem Grada Sarajeva, kao i sa odnosom Grada sa općinama i Kantonom.

„Grad Sarajevo nema izvorne prihode. Mi ne raspolažemo sa javnim površinama. Nemamo nadležnosti koje treba da ima glavni grad“, kazao je Komšić.

Predsjedavajući Agić  izrazio je uvjerenje da pozitivna iskustva i prakse Švicarske i Kantona Bern mogu biti dobra osnova za buduću saradnju putem projekata od zajedničkog interesa.

Predsjednik Jost prenio je iskustva o funkcionisanju lokalne samouprave u Kantonu Bern gdje je izravna demokracija najznačajniji mehanizam direktnog učešća građana u procesima donošenja odluka. „Ovaj mehanizam izdvaja Švicarsku od ostalih zemalja te daje kredibilitet našem sistemu“, istaknuo je Jost.